Signerte erklæring for fossilfri transport

Leverandører som tar i bruk fossilfri transport vil heretter stille sterkt i konkurranser om oppdrag for Asker kommune.

Ordfører Lene Conradi signerer felleserklæringen
Ordfører Lene Conradi signerer felleserklæringen.

29. november signerte ordfører Lene Conradi en felleserklæring fra Viken-kommuner om omstilling til fossilfri transport i kommunens anskaffelser.

Dette betyr at Asker kommune skal etterspørre transport som innebærer minst mulig utslipp i sine innkjøp.

- Det er en stor fordel at vi går sammen og stiller felles krav. Innkjøpsmakten gir oss unike muligheter og et stort ansvar for å påvirke utviklingen, sier ordfører Lene Conradi. 

Skal stimulere til grønn omstilling

Ambisjonen er at transport av varer og tjenester i Viken skal skje med fossilfrie kjøretøy, fortrinnsvis kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass.

Hensikten med å stille krav i anskaffelsene, er å premiere leverandører som allerede har fossilfrie kjøretøy, og stimulere til omstilling i markedet der dette ikke er på plass.

Leverandører som er fremtidsrettet og tar i bruk elektrisitet, hydrogen eller biogass vil stille sterkt i konkurranser om oppdrag for det offentlige i Viken. 

Kjøper for over 200 milliarder

Felleserklæringen ble signert av de 47 kommunene som er en del av partnerskapet og nettverket Klima Viken. Signeringen fant sted på nettverkets oppstarts-konferanse på Lillestrøm.

Kommuner og fylkeskommuner i Norge kjøper varer og tjenester for mer enn 200 milliarder hvert år.

Fra klimamøtet i Viken.
Klima Viken er et regionalt partnerskap med alle kommunene i Viken. Målet med partnerskapet er å styrke arbeidet med klima og energi.