Ti nye år med FutureBuilt

Asker kommune går for ti nye år med FutureBuilt.

Boliger på Korpåsen i massivtre og fine grønne uteområder

Asker kommune har vært partner i forbildeprogrammet FutuBuilt siden 2013. I april i år ble det klart at Asker kommune fortsetter som partner de neste ti årene. 

FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle den klimanøytrale og attraktive byen.  

I 2021 blir også Nordre Follo og Lillestrøm kommuner også med som partnere. Fra før er Oslo, Drammen og Bærum kommuner med. 

- Prosjekter vi ikke ville turt å satse på 

– Gjennom FutureBuilt har vi fått stor kompetanse på klimatiltak knyttet til bygg, og hvordan dette også omfatter transport til og fra bygget.

Vi har gjennomført pilotprosjekter vi ellers ikke ville turt å satse på, og har høstet nyttige erfaringer til andre prosjekter.

Lene Conradi, uformelt. FotoTorbjørn Tandberg.jpg
Foto: Torbjørn Tandberg 

For oss er FutureBuilt en viktig arena for læring og nettverksbygging med de andre kommunene, eksperter i fagmiljøet, offentlige og private partnere. 

Gjennom FutureBuilt har vi også brukt vår offentlige innkjøpsmakt til å skape innovasjon i byggenæringen, og sammen med de andre partnerne i FutureBuilt bidratt til å påvirke regelverksutvikling og virkemiddelapparatet i Norge i mer klimavennlig retning, sier ordfører i Asker kommune Lene Conradi.