Åpning av Drengsrudbekken

Arbeidene med oppgradering av Kirkeveien og Drammensveien i Asker sentrum nærmer seg ferdig. Tirsdag 11. oktober var det offisiell åpning av Drengsrudbekken og de nye veianleggene.

Fra åpning av Drengsrudbekken med ordfører
Ordfører åpner anlegget

Dette er ikke bare et infrastrukturprosjekt som legger til rette for en videre bymessig utvikling og fortetting av Elvely, men også et viktig bekkeåpningsprosjekt. Drengsrudbekken, som i lang tid har ligget i rør under Elvely-området, er nå fremme i dagen. Dette er en viktig milepel for å styrke Askerelva som blågrønn korridor gjennom sentrum.

Klima og miljø har vært sentralt i dette prosjektet. Det er Askers første pilot på elektriske anleggsmaskiner og ikke minst elektrisk betongstøp. Asker har mottatt 1,4 millioner kroner fra Klimasats til dette arbeidet.

Men det store fotavtrykket i denne typen prosjekter er fra ressurs- og materialbruk. Derfor har Asker satt krav om kortreist naturstein, gjenbruksasfalt, lavkarbonbetong, glasopor osv. framfor mer karbonintensive materialer.

I 2021 vedtok kommunestyret ny klimaplan som legger stor vekt på bygge- og anleggssektorens rolle i det grønne skiftet. Føyka Elvely-prosjektet ga Asker viktige erfaringer. Prosjektet hadde et mål om 20% bruk av elektriske maskiner. Resultatet ble nærmere 30% bruk. Med erfaringene fra dette prosjektet håper vi vi kan nå en enda høyere andel i kommende prosjekter.

Det langsiktige målet fra klimaplanen kommunestyret vedtok i fjor, er at «bygge- og anleggsvirksomhet som utføres på oppdrag for kommunen, skal være utslippsfri fra 2025.

Eget sykkelfelt
Asker sentrum fikk med åpningen sitt første sykkelfelt med rød asfalt.