Innbyggerne ønsker innsats for klimaet

Asker kommune bør være en av de beste kommunene i Norge på å kutte utslipp av klimagasser, viser en ny undersøkelse.

 Gutt med forstørrelsesglass
Asker kommune har gjennomført en klimaundersøkelse for å innhente kunnskap til en ny klimaplan.

Undersøkelsen er gjort blant innbyggerne i Asker kommune av Kantar, på oppdrag fra kommunen.

94 prosent mener at Asker bør ligge i front blant norske kommuner når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser fra kommunal virksomhet, mens 92 prosent mener kommunen bør ligge i front for å redusere klimagasser fra innbyggerne og næringslivet.

- Undersøkelsen viser tydelig at innbyggerne har høye ambisjoner på kommunens vegne.  Det er gode nyheter, fordi vi vet at kutt i klimagasser krever at både innbyggere, næringsliv og kommune bidrar sammen. Hvis vi klarer det lokalt, bidrar vi til å løse klimautfordringene globalt, sier direktør for samfunnstjenester Ragnar Sand Fuglum.

Les hele undersøkelsen her. 

53 prosent svarer at de har endret vaner det siste året for å begrense sin belastning på klima. 29 prosent svarer at de ikke har endret vaner, men at de er endringsvillige, og 12 prosent ønsker ikke å endre vanene sine for å kutte utslipp av klimagasser.

Flere askerbøringer sier i målingen at de er positive til å begrense egen belastning på klimaet, men politikerne må gå foran og legge til rette for at befolkningen kan leve mer klimavennlig.

Bedre kollektivtilbud, bedre sykkelveier og flere parkeringsplasser for pendlere er først og fremst det som må til for at innbyggerne skal redusere bilbruken.

Mange synes det er vanskelig å vite hva som er klimavennlig mat, og bedre merking av produktene vil gjøre det enklere for forbrukerne å ta klimavennlige valg.