Nye miljøfyrtårn i Asker kommune

Åtte nye bedrifter ble miljøsertifisert på slutten av fjoråret. Nå har vi til sammen 123 miljøsertifiserte bedrifter i Asker kommune.

Bildet viser syv bedrifter som står med hvert sitt Miljøfyrtårn-diplom, sammen med ordfører Lene Conradi
Syv bedrifter ble miljøsertifisert like før nyttår.

Rett før jul i 2022 mottok Boxs Arkitektstudio AS, KAPH Entreprenør, Rom for Alt, Totality Facility Services AS, Holmen videregående skole, Jernia Holmen, Eikerbussen og Svidals Minibusser og Turbilservice miljøfyrtårndiplom av ordfører Lene Conradi.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Miljøsertifiserte bedrifter i Asker

I Asker kommune er det nå 123 miljøsertifiserte bedrifter. Vi håper på enda flere.

Miljøfyrtårn sitter på smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Man kan følge opp miljøtiltakene og se effekt.

Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren.