Seks nye miljøfyrtårn i Asker

Gratulerer til seks nye lokale bedrifter som er miljøsertifisert.

Torsdag 16. september mottok Matibox, Fastfood Service Norge, Hegna Transport, Ecoemballasje, Casy Catering Systems og Profier miljøfyrtårndiplom av ordfører Lene Conradi. 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. 

I Asker kommune er det nå 118 miljøsertifiserte bedrifter. Vi håper på enda flere. 

Her kan du lese mer om hvordan din bedrift kan bli et miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn sitter på smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Man kan følge opp miljøtiltakene og se effekt. 

Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja. 

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren.