Ombrukssenteret skal ligge i Slemmestad

Endelig er det avgjort, ombrukssenteret Omigjen med bruktbutikker og reparasjonstjenester skal ligge i Slemmestad.

Bildet viser bygningen Slemmestad handelspark.
Her åpner ombrukssenteret høsten/ vinteren 2022. Handelsparken ligger på venstre hånd langs Slemmestadveien når du kommer fra Bjerkås og skal i retning Slemmestad, vis a vis Coop Extra og Maxbo.

- Her passer ombrukssenteret veldig godt inn. Slemmestad er et lokalsamfunn i sterk utvikling og stedet er enkelt å komme seg til med både buss, sykkel, bil og gange.

- Lokalene er store og fleksible og ligger i et godt etablert handelsområde, forteller en fornøyd prosjektleder Anja Østerli.

Ombrukssenteret skal ligge i Slemmestad handelspark i Eternitveien 4, på plan to. Kommunen overtar lokalene 1. oktober og skal åpne før jul.   

Blir enklere å handle brukt

- Nå planlegger vi for fullt, og håper innbyggerne kan ta julehandelen på ombrukssenteret, sier prosjektlederen.

Bakgrunnen for ombrukssenteret er at innbyggere i Asker ønsker å handle mer brukt og reparere tingene sine, men opplever at det er for få og spredte butikker og tjenester.

Ved å samle næringsaktører i Slemmestad, er målet å gjøre det enklere, mer oversiktlig og forutsigbart for innbyggerne.  

Vi satser på barnefamiliene

I Asker bor det 41 prosent barnefamilier. Disse er i en livsfase der behovet for varer og tjenester er stort, ofte kombinert med hektiske hverdager.

Undersøkelser og intervjuer viser at barnefamilier allerede er godt orientert i bruktmarkedet. Ombrukssenteret ønsker derfor i første omgang rette seg mot barnefamilier. Men det blir en møteplass for alle generasjoner.   

Les mer om hvordan vi kan nå barnefamilier. 

Næringsaktører skal fylle ombrukssenteret

Det er næringsaktører som skal fylle ombrukssenteret med bruktbutikker, reparasjonstjenester, cafe og opplevelser.

Ombrukssenteret skal fremme sirkulære forretningsmodeller. Det betyr næringsaktører som driver forretning med varer som allerede er produsert, og som ikke bruker ressurser til å produsere nye varer.  

Ombrukssenterets tydelige mål og hensikt er å bidra til mindre avfall og mer ombruk.

Forside Slemmestad handelspark plan 2.jpg
Ombrukssenteret overtar store og fleksible lokaler her 1. oktober 2022. 

Det blir subsidiert husleie 

Ombrukssenteret får en egen senterleder og en kommunikasjonsmedarbeider, subsidiert husleie, fellesskap, fleksible lokaler, mulighet for kurs, eventer og arrangementer både innendørs og utendørs.  

- Vi jobber for å etablere gode vilkår for grønne næringsaktører innen ombruk, reparasjon, redesign og utleie, enten man er godt etablert, er i startfasen eller ønsker å teste ut piloter, forteller Anja Østerli.

Søk om plass senteret

Det er like muligheter for alle aktører uavhengig om man er liten, stor, veletablert eller i startfasen.  Alle næringsaktører må søke seg inn på senteret. Vi utarbeider en kravspesifikasjon, og i løpet av juni legges denne ut på Doffin.no som er nettstedet for offentlige anbud.

Fristen for å søke vil være i slutten av august eller starten av september.   

Etter en to-årig prosjektperiode  er det meningen at private næringsaktører tar driften videre.

Arbeidet med ombrukssenteret er gjennomført med økonomisk støtte fra Miljødirektoratets klimasatsmidler og fra Asker kommune. 

Få varer fra gjenvinningsstasjonene

Til høsten blir det også mulig for næringsaktører å søke om gratis tilgang på varer fra gjenvinningsstasjonene. Det er store mengder varer med høy kvalitet som vi i kommunen ønsker at næringsaktører skal få tilgang til, slik at varene ikke kastes, men får et lenger liv.

Ønsker du å ta kontakt,