Ordfører åpnet klimavennlige omsorgsboliger

Tolv spente unge voksne kan flytte inn i nye flotte leiligheter på Korpåsen. Omsorgsboligene er klimavennlige og har arkitektur av høy kvalitet.

11. august åpnet ordfører Lene Conradi de nye omsorgsboligene på Korpåsen. Tolv spente unge voksne kan nå starte livet i egen bolig. Boligene er energieffektive og klimavennlige.

- Disse boligene er etterlengtet – både av folkevalgte, ansatte i kommunen og av dere som skal bo her. Mange av dere får nå deres første egne bolig. Å ha sitt eget hjem gir trygghet og styrke for oss mennesker. Gratulerer, og velkommen hjem, sa ordfører Lene Conradi i åpningstalen.

Boligene er fullverdige rekkehusleiligheter

Korpåsen omsorgssenter er et viktig supplement til Asker kommunes differensierte tilbud av boliger til personer med funksjonsnedsettelser.

Omsorgsboligene er fullverdige rekkehusleiligheter med egen inngang, vindfang, stue med kjøkken, soverom, bad og bod.

Det er tre bygninger med fire leiligheter i hver. Hvert bygg har et felles oppholdsrom. Leilighetene er plassert rundt et indre gårdsrom som skaper en trygg og sosial sone.

Beboerne har ulike behov for oppfølging og tilpasninger. Det er derfor lagt stor vekt på å velge gode, universelt utformete løsninger, både inne og ute.

Omsorgsboligene er energieffektive  

Boligene er et forbildeprosjekt i FutureBuilt programmet, det vil si at boligprosjektet skal redusere klimagassutslipp samt ha høy kvalitet på arkitekturen. 

Målet er å redusere klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk både i byggefase og i drift.

- Gjennom vårt samarbeid med FutureBuilt, lager vi energieffektive bygg. Asker er en bærekraftskommune, og vi gjennomfører ambisiøse prosjekter blant annet for å kunne nå de lokale klimamålene våre og for å møte de globale forpliktelsene. Vi er stolte over miljøprofilen til Korpåsen. Det gir boligene gode rammer og omgivelser, sa ordføreren på åpningen. 

Boligene er bygget med massivtre. Dette er også eksponert i størst mulig grad i interiørene for å bidra positivt til både bokvalitet og inneklima. Det er forenklede ventilasjonsløsninger som reduserer materialbruk.

Byggene produserer lokal fornybar energi fra energibrønner og solceller som til sammen nesten dekker det totale energiforbruket. 

Boligene har blitt bygget på en fossilfri byggeplass.