Reis kollektivt

Fra og med 28. juni tar Ruter over ansvaret for busstilbudet i tidligere Røyken og Hurum. Nå kjører Ruter i hele Asker.

Illustrasjonsbilde dame på bussen
Fra og med søndag 28. juni blir det endringer i busstilbudet.

Endringer i busstilbudet

  • Ruter legger om en del linjer på Hurumhalvøya. Her vil enkelte få et bytte, mens andre vil få en direkte forbindelse. Flere linjer får noen flere avganger og det blir nye og større busser.
  • Ruter oppretter direkte forbindelse mellom Hyggen/Bråset via Slemmestad til Asker i rushtiden. Den nye linjen får linjenummer 260.
  • For de som bor på Nesøya, blir det flere avganger både på linje 265 og på linje 265E. Bussene vil kun kjøre til Nationaltheatret, og ikke helt fram til Jernbanetorget som tidligere.
  • Linje 250 mellom Slemmestad og Oslo, får flere avganger i retningen Oslo – Slemmestad om morgenen i rush og tilsvarende i motsatt retning på ettermiddagen.
  • Nattbusstilbudet for reisende i Asker skal også bli bedre og mer oversiktlig, lover Ruter.

Togtilbud

I sommer er det buss for tog på flere strekninger. Hold deg oppdatert på hvilke strekninger og tidsrommet det gjelder på nettsidene til Bane Nor.

  • Lokaltog mellom Oslo S og Asker har avganger hvert 15. minutt, og hver halvtime fra Asker til Spikkestad.
  • Regiontogene har avgang hvert tiende minutt fra Asker stasjon.
  • Flytoget går hvert 20. minutt fra Asker stasjon.

Båttilbud

Fylkeskommunen Viken eier og drifter båttilbudet fra Slemmestad til Vollen og Aker Brygge – som foreløpig har tre avganger morgen og ettermiddag. Målet er å tilby fem avganger.

For å gjøre båttilbudet mer tilgjengelig, planlegger kommunen å sette inn fire busser. De skal kjøre fra Heggedal og Jonasmyra til Vollen brygge, og fra Bødalen og Nærsnes til Slemmestad brygge. Mer informasjon om tilbudet kommer.

Rutetilbud buss, tog og båt

Rutetilbud buss 

Rutetilbud tog

Rutetilbud båt 

Nyttige reiseapper