Reparasjonskafé

Ikke kjøp nytt når ting går i stykker – arranger eller dra på gratis reparasjonskafé!

Mennesker på kafé

Kort fortalt

Tenk ombruk! Ta vare på det du har, og reparer det du kan.

Har du noe som har blitt ødelagt? Vi har jevnlig reparasjonskafeer for alt fra møbler til klær. 

Er du flink til å reparere ting? Vi er stadig på jakt etter frivillige fiksere og folk som ønsker å arrangere egne reparasjonskafeer!

Hvorfor reparere?

I Norge bruker og kaster vi stadig mer, noe som skaper store ressurs- og miljøbelastninger.

Tenk deg derfor nøye om før du kaster eller kjøper nye ting! Tar du vare på det du har, bidrar du til:

 • redusert bruk av verdens landarealer
 • mindre forurensning
 • lavere energiforbruk
 • redusert vannforbruk
 • redusert press på verdens ikke-fornybare naturressurser (som olje?)
 • lavere klimagassutslipp
 • mindre avfall

Er det umulig å reparere? Husk å kildesortere!

Erstatte det som ikke kunne reddes? I Asker kommune er det flere ting som trenger et nytt hjem!

Hva er en reparasjonskafé, og hvor finner jeg det?

Reparasjonskafé er et sted hvor folk møtes og reparere ting som ikke fungerer, helt gratis. Frivillige kan låne utstyrskassen og arrangere egne reparasjonskafeer.

Reparasjonskafé Asker er et pop-up konsept, og har ikke noe fast sted. Følg oss på Facebook, så oppdaterer vi deg om hvor og når neste reparasjonskafé holdes.

Vi vil at tingene våre skal vare lenger, slik at vi sparer klimautslippet og naturressurser. Det er også for å bevare og øke kunnskap om vedlikehold og enkle reparasjoner, og ikke minst så er det en fin sosial møteplass for lokalmiljøet.

Hva og hvordan reparerer vi?

Hva som kan repareres er i stor grad opp til arrangøren og «fikserne», altså de som gjør selve reparasjonene. Du må være tilstede når vi fikser tingene dine – og ta gjerne del i reparasjonen slik at du lærer hvordan du kan gjøre det hjemme.

"Fikserne" kan for eksempel utføre småreparasjoner på:

 • tøy/klær
 • leker
 • husholdningsapparater 
 • interiør 
 • andre mindre gjenstander som kan tas inn i kafeen

Dette må du vite før du kommer til oss:

 • Vi stiller med verktøy
 • Du må selv ta med de delene du trenger, (som for eksempel knapper, skruer, bryter og liknende).
 • Reparasjon av hvitevarer, som vaskemaskiner og kjøleskap, eller sykkel utføres normalt ikke på reparasjonskafeene, men hos forhandleren. Vi reparerer ting uten noen form for garanti.
 • Reparasjonene som utføres er relativt enkle, og skal ikke være reparasjoner som profesjonelle håndverkere burde tatt seg av. 

Hvordan kan DU arrangere en reparasjonskafe?

Slik går du frem

 • Asker kommune låner ut verktøy og annet utstyr. Ta kontakt med Asker kommune på Facebooksiden @ReparasjonskafeAsker i god tid før arrangementet skal holdes, for å reservere verktøypakken til ønsket dato. Vi forventer selvfølgelig at alt utstyr og verktøy leveres tilbake i god stand.
 • Du må selv skaffe lokale til arrangementet og frivillige reparatører til å betjene verktøyet. Reparasjonskafeer bør arrangeres i lokaler der det allerede foregår aktiviteter. Dette vil hjelpe på besøkstallene og spre budskapet om arrangementet. Siden det skal være en kafé, bør det serveres drikke og enkle retter.
 • Du bør ha et system for å registrere innbyggere som kommer med gjenstander de vil reparere. 

Vi trenger frivillige reparatører – vil du bidra til et grønnere Asker?

Utstyr og verktøy er på plass - men vi trenger flere frivillige!

Er du god på småreparasjoner? Flink til å lappe bukser, sy i knapper eller få lamper til å lyse? Ønsker du å bidra til å redusere avfallsmengdene? Da er det deg vi ser etter!