Støtte til utslippsfrie anleggsplasser

Asker kommune får over 1,4 millioner kroner i støtte fra Miljødirektoratet til utslippsfrie anleggsplasser. 

Anleggsmaskiner

Kort fortalt

Asker kommune jobber for at kommunale anleggsplasser skal bli utslippsfrie. Nå har Asker kommune fått tilskudd til utslippsfri anleggsplass i Kirkeveien (prosjektet Føyka – Elvely del 1 Kirkeveien) fra Miljødirektoratets støtteordning som heter klimasats.

Klimasats er for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. I anleggsbransjen er det stort potensial for å redusere klimagassutslipp.

- Dette er gledelig og viktig. Målet om utslippsfrie anleggsplasser er ambisiøst og krever en rask innfasing av alternativer til fossilt drivstoff i kommunens anleggsprosjekter. Tilskuddet fra Miljødirektoratet gir oss fart på dette arbeidet, sier ordfører Lene Conradi.

Mindre støy og renere luft

Prosjektet i Kirkeveien har som mål å benytte utslippsfrie anleggsmaskiner slik at utslippene innenfor anleggsområdet reduseres med 50 prosent i forhold til konvensjonell anleggsdrift.

- Dette er et viktig område å redusere klimagassutslipp. Utslippsfrie anleggsplasser bidrar til renere luft og mindre støy for beboere og de som ferdes i området. Det bidrar også til en sikrere arbeidsplass for arbeiderne som kan kommunisere lettere med hverandre når støynivået reduseres, sier utvalgsleder for samfunnstjenester, Elisabeth Holter-Schøyen. Vi forventer flere utslippsfrie anleggsplasser fremover. 

Utslippsfri anleggsplass betyr blant annet at anleggsmaskinene skal være batterielektriske maskiner, maskiner på hydrogen eller maskiner koblet direkte på strømnettet. Det stilles også miljøkrav til materialer som brukes i anleggsperioden, for eksempel stål og betong.

Anbudet til prosjektet ligger ute med søknadsfrist 10. august.

Asker kommune fikk over 2,5 millioner i støtte

Til sammen fikk Asker kommune tilskudd på over 2,5 millioner kroner, fordelt på flere tiltak:

  • Elbuss: kr. 675 000 (Transporttjenesten i Asker kommune)
  • Matsvinn: kr. 200 000 (Redusere matsvinn i kommunale virksomheter, kommunale arrangementer og bedrifter i Asker)
  • Bærekraftssenteret/ ombrukskjøpesenter: kr. 250 000 (gjennomføre en mulighetsstudie).  

Asker kommune arbeider med å lage ny klimaplan. Den skal bidra til å nå målet om at vi skal være i front for lavutslippssamfunnet, i tråd med internasjonale og nasjonale klimaforpliktelser og regionale ambisjoner.