Si din mening om forslag til ny klimaplan

Temaplanen «Handling mot klimaendringene» er på høring frem til 16. april. Det betyr at alle som ønsker kan komme med innspill på temaplanen, både skoleelever, næringsliv, besteforeldre og lag og foreninger.

Par som sykler

Et innspill kan for eksempel være noe du er enig eller uenig i, noe du savner i planen, noe som er uklart eller at du har faktaopplysninger som kan være relevante.

Her kan du lese forslaget til ny klimaplan

Utvalg for samfunnstjenester vedtok 18. februar at klimaplanen skulle på høring. Alle høringssvar og innspill som sendes inn innen 16. april, blir presentert for det politiske utvalget for samfunnstjenester i slutten av april.

Utvalget beslutter eventuelle endringer i klimaplanen, før den til slutt behandles og vedtas av kommunestyret i juni. 

Her kan du sende høringssvaret

Send høringssvar her

Du kan også sende høringssvar og innspill på epost eller brev - da er det viktig at du merker med «saksnummer 21/02190».

  • Epost:
  • Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 4440 Røyken  

Har du spørsmål om klimaplanen, ta kontakt med miljørådgiver Bente Støa:

 

Bli med på webinaret "Hva kaster Asker" 8. april. Les mer her.  

Klimaplanen peker retning for askersamfunnet

Temaplanen er en strategisk plan som beskriver hvilke innsatsområder, mål og strategier som skal gjelde for Asker kommune de neste 12 årene for å redusere klimaendringene. Temaplanen skal revideres hvert fjerde år.

Temaplanen "Handling mot klimaendringene" forklarer hvordan kommunen må arbeide for å nå klimamålene som er beskrevet i den delen av kommuneplanen som heter samfunnsdelen.

Klimaplanen gjelder alle kommunale virksomheter i tillegg til næringslivet og kommunens innbyggere.

Planen handler både om de direkte utslippene (som slippes ut innenfor kommunens grenser) og de indirekte utslippene (som slippes ut andre steder i verden under produksjon og transport av alt vi forbruker i Asker kommune).

Dette innebærer at forbruk og avfall er viktige tema i planen, i tillegg til temaer som mat, transport, bygg og anleggsvirksomhet.

Det er valgt seks innsatsområder i klimaplanen

Disse er:

  • Endring, ledelse og kommunikasjon
  • Klimasmart mat
  • Bærekraftig forbruk
  • Framtidsrettede bygg og anlegg
  • Grønn mobilitet
  • Naturen som karbonlager

Les mer om klima og miljø i Asker kommune