Tilskudd til etterisolering av loft

Har du hus som er 30 år eller eldre kan du spare betydelige beløp på å etterisolere loftet. Nå får du gratis veiledning og tilskudd til etterisolering.

De fleste boliger ble på 1960-, 70- og 80-tallet bygget med bare 10-15 centimeter isolasjon på loftet. Med dagens standard på 30-35 cm isolasjon sparer du med en vanlig bolig med elektrisk oppvarming, gjennomsnittlig ca. 3 000 kroner i året eller nok strøm til å lade en elbil et helt år.

Få tilskudd på 50 kroner per m2

Legg på 20 cm ekstra isolasjon og få refundert 50 kr per m2. Med tilgjengelig kryploft er det enkelt å etterisolere. Om loftet ikke brukes som lager, er det ofte enklest og billigst å blåse inn løs isolasjon.

Hvem kan få tilskudd?

Tilskuddet gjelder boliger i Asker kommune. Tilskuddet gjelder både om du gjør jobben selv eller overlater den til profesjonelle.

Det er satt av en begrenset sum til ordningen og tilskuddene deles ut fortløpende inntil midlene er brukt opp.

For å få tilskudd må du først registrere din interesse. Når tiltaket er gjennomført, godkjent og dokumentert med innsendte kopier av kvitteringer kan tilskuddet utbetales.

Slik gjør du:

  1. Mål isolasjonstykkelsen på loftet. Har du bare 10-15 cm isolasjon, bør du etterisoleres til total 30-35 cm.
  2. Registrer din interesse ved å kontakte kommunens energirådgiver Dag A. Høystad på e-post  eller telefon 930 09 955. Du får da tilsendt viktig informasjon om etterisolering og praktiske tips. Energirådgiveren kan også komme på gratis befaring.
  3. Når etterisoleringen er gjennomført og godkjent, utbetales tilskuddet ved å sende kopi av kvittering til energirådgiver.