Energirådgiving under koronapandemien

I tiden med koronapandemien, er tjenesten for energirådgiving i private hjem midlertidig endret.

Har du høye kostnader, skal gjøre vedlikehold, bytte energikilde, vil ha bedre inneklima eller ønsker å gjøre miljøtiltak  kan du ta kontakt med energirådgiver og få blant annet råd om:

  • hvordan redusere varmelekkasjer
  • varmegjenvinning
  • effektive oppvarmingsløsninger
  • alternative energikilder

Koronasituasjonen gjør at befaringer i hovedsak inntil videre er erstattet med telefon eller videokonferanse.  

Du får en rapport med oppsummering og anbefalinger.  

For timeavtale kontakt kommunenes felles energirådgiver på e-post: . Telefon 93 00 99 55