Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Spar penger med energitiltak i boligen

Hvis du gjennomfører energitiltak i boligen din, kan du få tilskudd på opptil 30 000,- kroner fra Asker kommune.

Illustrasjonsbilde av ungt par
Skal du pusse opp? Nå kan du motta økonomisk støtte fra Asker kommune.

Det kan være bygningsmessige tiltak som etterisolering av vegger, gulv, tak eller nye vinduer. Det gis også tilskudd til luft-luft varmepumpe og rentbrennende vedovn, men da må du samtidig gjøre bygningsmessige tiltak som utgjør minst 50 prosent av investeringene.

Hvis du ønsker å spare penger, kan du ta kontakt med Asker kommunes energirådgiver. Da får du gode råd om oppussing og modernisering, nye varmekilder og hvordan du kan redusere fremtidige kostnader. Etter en befaring får du en rapport med oppsummering og anbefalinger. Asker kommunes energirådgivning er gratis for innbyggere kommunen.

Det gis tilskudd på 25 prosent av investeringene, opptil 30 000,- kroner.

Med en investering på 120.000 kroner inkl. mva. (der bygningsmessige tiltak utgjør minst 50 prosent) vil man følgelig kunne få en støtte på kr 30.000,-. 

Tiltakene må være gjennomført senest seks måneder etter at huseier har mottatt rapport om energiråd fra Asker kommune. 

Dersom huseier senere ønsker å gjøre ytterligere energirelaterte oppgraderinger i bygningskroppen, vil de gjennomførte tiltakene inngå som del av kravene Enova stiller til energistandard. Det vil bli rimeligere og enklere å få støtte opp til 150.000 kroner fra Enova.

Her kan du lese om støtte fra Enova. 

Ordninger retter seg mot privatpersoner og boligen må ha godkjent byggesøknad datert før 1.7.1997.

Når energitiltaket er gjennomført innen gitt tidsfrist, godkjent og dokumentert med innsendte kopier av kvitteringer, vil tilskuddet utbetales.

Asker kommune vil tilrettelegge for redusert energibehov, fordi det bidrar til å løse klimautfordringene globalt og redusere behovet for ny kraftutbygging. 

Slik gjør du:

  1. Registrer din interesse ved å kontakte kommunens eller telefon 930 09 955.
  2. Energirådgiveren gjør gratis befaring og leverer rapport med tiltak godkjent for tilskudd. Asker kommune kan dekke opp til 30.000 for enkelttiltak eller om hele boligen oppgraderes kan Enova dekke opp til 150.000,- kroner.
  3. Når godkjente tiltak er gjennomført innen tidsfristen, utbetales tilskuddet ved å sende kopi av faktura fra godkjent firma.