Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Omigjen - stedet med med butikker, reparasjon og opplevelser

Det jobbes med et nytt moderne ombrukssenter som samler butikker, reparasjonstjenester og opplevelser under samme tak.

Bildet viser klær på et klesstativ.

Asker og Bærum kommuner samarbeidet vinteren 2020/ 2021 om mulighetsstudien «Arena for bærekraftig forbruk». Den utreder mulighetene for å etablere et nytt og bedre ombrukstilbud til innbyggerne for å øke ombruk, redusere avfallsmengder og stimulere til økt grønn næringsutvikling.

Studien ble gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet og i samarbeid med Bærum kommune.

Høy kvalitet på ombruksvarer og kortreist mat 

Basert på anbefalingene i mulighetsstudien, jobber Asker kommune med en konkret idé om ombrukssenteret Omigjen som skal bestå av både butikker, reparasjonstjenester og opplevelser. Det jobbes også med en mindre avdeling av «Omigjen» som kan etableres i Asker sør.

- «Omigjen» skal bli noe helt nytt. Dette er for innbyggere som ønsker å handle ombruksvarer av høy kvalitet, kjøpe kortreist mat, reparere tingene de er glad i, ta en kaffe og treffe venner, forklarer prosjektleder for ombruk i Asker kommune Anja Østerli.

Mann og kvinne på cafe.jpeg


Et bedre ombrukstilbud for innbyggerne i Asker

Hver uke leverer innbyggerne store mengder ombruksvarer av høy kvalitet til Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjoner. Mye av dette blir omsatt gjennom kommunens ombrukstilbud, men vi har fortsatt mye varer vi ønsker å omsette, som barneutstyr, sykler, elektronikk, hvitevarer og større møbler.

Og det er behov for å utvide og profesjonalisere ombrukstilbudet til Askers innbyggere og gjøre ombruk og reparasjon mer tilgjengelig og attraktivt.   

Asker kommune ønsker også å introdusere nye og innovative butikkonsepter og vil skape Omigjen i samarbeid med næringsliv, innbyggere, lag og foreninger.  

Mulighetsstudien viser at mange næringsaktører har begynt omstillingen til en mer bærekraftig varehandel, og utforsker nye forretningsmodeller. 

Det er mange små aktører i ombruksmarkedet, og Asker kommune håper at stordriftsfordeler ved Omigjen kan bidra til rimeligere og enklere drift for mange. 

 

LP-butikk.jpeg

Har du en butikk eller tjeneste som kan passe på Omigjen?

Vi er i en fase nå hvor vi ønsker å snakke med aktuelle næringsaktører, grundere eller engasjerte innbyggere om Omigjen. Vi skal arrangere digitale dialogmøter fremover, så send inn skjema nederst på siden hvis du ønsker å bli med. 

Asker kommune har også en økonomisk tilskuddsordning med søknadsfrist 30. april. 

Les mer om økonomisk støtte fra Asker kommune til grønn omstilling. 

Politikerne behandler sak om Omigjen i april

Den 29. april skal det legges frem en politisk sak for utvalget for samfunnstjenester i Asker kommune. Saken vil være en anbefaling om hvor, hvordan og når Omigjen kan etableres. 

Målet er å etablere ombruksenteret i 2022. 

Hvis du ønsker å gi generelle innspill, vil vi gjerne høre fra deg. Send epost til: anja.osterli@asker.kommune.no 

 

Ja, jeg vil vite mer om Omigjen

Hvilken kategori passer best for deg/ dere??