Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Omigjen - stedet med med butikker, reparasjon og opplevelser

Det jobbes med et nytt moderne ombrukssenter som samler butikker, reparasjonstjenester og opplevelser under samme tak.

Bildet viser klær på et klesstativ.

 

Asker og Bærum kommuner samarbeidet vinteren 2020/ 2021 om mulighetsstudien «Arena for bærekraftig forbruk». Den utreder mulighetene for å etablere et nytt og bedre ombrukstilbud til innbyggerne for å øke ombruk, redusere avfallsmengder og stimulere til økt grønn næringsutvikling.

Studien ble gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet og i samarbeid med Bærum kommune.

Høy kvalitet på ombruksvarer og kortreist mat 

Basert på anbefalingene i mulighetsstudien, jobber Asker kommune med en konkret idé om ombrukssenteret Omigjen som skal bestå av både butikker, reparasjonstjenester og opplevelser. Det jobbes også med en mindre avdeling av «Omigjen» som kan etableres i Asker sør.

- «Omigjen» skal bli noe helt nytt. Dette er for innbyggere som ønsker å handle ombruksvarer av høy kvalitet, kjøpe kortreist mat, reparere tingene de er glad i, ta en kaffe og treffe venner, forklarer prosjektleder for ombruk i Asker kommune Anja Østerli.

Mann og kvinne på cafe


Et bedre ombrukstilbud for innbyggerne i Asker

Hver uke leverer innbyggerne store mengder ombruksvarer av høy kvalitet til Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjoner. Mye av dette blir omsatt gjennom kommunens ombrukstilbud, men vi har fortsatt mye varer vi ønsker å omsette, som barneutstyr, sykler, elektronikk, hvitevarer og større møbler.

Og det er behov for å utvide og profesjonalisere ombrukstilbudet til Askers innbyggere og gjøre ombruk og reparasjon mer tilgjengelig og attraktivt.   

Asker kommune ønsker også å introdusere nye og innovative butikkonsepter og vil skape Omigjen i samarbeid med næringsliv, innbyggere, lag og foreninger.  

Mulighetsstudien viser at mange næringsaktører har begynt omstillingen til en mer bærekraftig varehandel, og utforsker nye forretningsmodeller. 

Det er mange små aktører i ombruksmarkedet, og Asker kommune håper at stordriftsfordeler ved Omigjen kan bidra til rimeligere og enklere drift for mange. 

 

Kunde som blar i vinylplater

Har du en butikk eller tjeneste som kan passe på Omigjen?

Vi er i en fase nå hvor vi ønsker å snakke med aktuelle næringsaktører, grundere eller engasjerte innbyggere om Omigjen. Vi skal arrangere digitale dialogmøter fremover, så send inn skjema nederst på siden hvis du ønsker å bli med. 

 

Åpner dørene våren 2022

Den 29. april vedtok politisk utvalg for samfunnstjenester i Asker kommune å etablere ombrukssenteret.  

Målet er å etablere ombruksenteret våren 2022. 

Hvis du har tips eller ønsker å gi innspill, vil vi gjerne høre fra deg. Send epost til: o. 

 

Ja, jeg vil vite mer om Omigjen

Hvilken kategori passer best for deg/ dere??