Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Omigjen - stedet med butikker, reparasjon og opplevelser

17. november 2022 åpnet ombrukssenteret Omigjen i Slemmestad. Det er Asker kommunes satsning på sirkulære løsninger.

Fra handelsparken på Slemmestad hvor Omigjen ligger.

Bærekraftog forbruk er et viktig innsatsområde for Asker kommune i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.   

Asker og Bærum kommuner samarbeidet vinteren 2020/ 2021 om mulighetsstudien «Arena for bærekraftig forbruk».

Den utredet mulighetene for å etablere et nytt og bedre ombrukstilbud til innbyggerne for å øke ombruk, redusere avfallsmengder og stimulere til økt grønn næringsutvikling.

Studien ble gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet. 

Les mulighetsstudien "Arena for bærekraftig forbruk"

Et senter som øker ombruk 

Basert på anbefalingene i mulighetsstudien, jobbet Asker kommune videre med en konkret idé om et ombrukssenter med bruktbutikker, reparasjonstjenester og opplevelser.

Vi gjennomførte en markedsundersøkelse, for å få innsikt i hva kundene ønsker.

Les mer om markedsundersøkelsen her (2021)

 

Omigjen åpnet i november 2022 

17. november 2022 klippet ordfører Lene Conradi snoren på Omigjen ombrukssenter i Slemmestad handelspark, og erklærte det for åpnet. 

Senteret inneholder et bredt vareutvalg. Her finner du brukte klær til store og små, sport- og fritidsutstyr, leker, småbøbler og interiør, utstyr til hund og bøker. 

Senteret har også en selvbetjent hylle med flotte blomsterplotter der du enkelt vippser beløpet.  

Asker kommune leier over 1500 kvadratmeter, og fremleier til selvstendig næringsdrivende. 

Målet er å øke ombruk og redusere avfall, i tillegg til å stimulere til flere sirkulære bedrifter. 

Asker kommune ønsker også å ombruke mer av varene som blir levert eller kastet på gjenvinningsstasjonene.