Vi satser på barnefamilinene

Ombrukssenteret i Slemmestad skal spesielt rette seg mot barnefamilier.

En pappa med sønnen sin på armen.
Foto: Unsplash

Det bor 41 prosent barnefamilier i Asker kommune. Disse er i en livsfase der behovet for varer og tjenester er stort, ofte kombinert med hektiske hverdager.

Undersøkelser og intervjuer viser at barnefamilier allerede er godt orientert i bruktmarkedet. Ombrukssenteret ønsker derfor i første omgang å rette seg mot denne målgruppen. 

Basert på innsikten som er opparbeidet i prosjektet så langt, har vi utviklet fem forskjellige brukerkort. Disse representerer ulike familier med ulike motivasjoner og barrierer for å velge ombruksalternstiver i sin hverdag.

Disse ulike beskrivelsene er ment som et verktøy som kan hjelpe både næringsaktører og kommunen til å forstå hvordan vi kan utforme et ombrukssenter med tjenester som treffer ulike innbyggere.

Her finner du brukerkort som er utarbeidet for målgruppen barnefamilier.