Planer innen klima og miljø fra tidligere kommuner

Inntil det vedtas temaplan for dette området for den nye kommunen, kan du se planene som var gjeldende for de tre tidligere kommunene.