Besøk ved våre bo- omsorgssentre

Vi tar gjerne imot besøk, men det er fortsatt restriksjoner ved våre bo- og omsorgssentre for å beskytte de mest sårbare av oss.

Eldre og personer med underliggende sykdom er en sårbar gruppe under koronapandemien, og det er svært viktig for oss å forebygge smitte ved bo- og omsorgssentrene våre.

Vi forholder oss til anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter og vår kommuneoverlege. Helsedirektoratets nasjonale veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner hjelper oss til å gjennomføre innendørs besøk i kontrollerte former

Den nasjonale veilederen er tydelig på hvilke tiltak som må iverksettes for å legge til rette for besøk. Den forutsetter at vi ivaretar smittevernrutiner for å unngå at våre eldre og personer i risikogrupper blir smittet.

Besøk på beboers rom og utendørs besøk

Besøkende kan besøke på beboers rom, men for å beskytte våre beboere og pasienter er det fortsatt nødvendig med rutiner for alle besøk. Alle besøk må avtales i forkant med aktuell avdeling og innenfor lokale besøkstider.

Viktig informasjon når du kommer på besøk

 • Dersom du er forkjølet eller har luftveissymptomer, ber vi om at du ikke kommer på besøk. Avtal heller et telefonbesøk eller digitalt besøk.
 • Besøk må avtales senest 24 timer på forhånd
 • Besøkende som er i hjemmekarantene kan ikke komme på besøk.
 • Besøkende som har vært i utlandet (utenfor Norge) de 10 siste dager, kan ikke komme på besøk.
 • Unntak kan i spesielle tilfeller vurderes og må klareres med avdelingsleder før besøket.
 • Dersom besøkende blir syke eller får luftveissymptomer innen 48 timer etter besøk på institusjon, må dette meldes til omsorgsboligen/institusjonen. Husk å ta koronatest også.
 • Du vil bli fulgt til og fra beboers rom av personalet ved avdelingen. Besøk kan gjennomføres innendørs på beboers/pasienten sitt rom. Av hensyn til smittevern er det ikke mulighet for å være i/ oppholde seg i avdelingens fellesarealer.
 • Besøket kan gjennomføres på beboers rom til tider som avdelingen har gjort tilgjengelig og varer inntil én time. Det er anledning for å ta med seg hund, om hunden betyr mye for den som får besøk. Den må bli holdt i bånd og ikke ha kontakt med andre under besøket
 • Du kan ta med gaver, blomster og lignende.

Her finner du kontaktinformasjon til bo- og omsorgssenterne for å bestille besøk.

Viktige rutiner når du er på besøk

 • Du må utføre håndhygiene før og etter besøket.
 • Er du ikke registrert som besøkende i avdelingen, skal du skrive deg inn i institusjonens besøkslogg.
 • Beboerrommene er små. For å overholde krav til avstand mellom to personer, er det kun tiltatt med to besøkende på rommet.
 • Vi anbefaler ikke fysisk kontakt mellom beboer og besøkende. Under besøket må det være én meters avstand mellom både beboer og besøkende og smittevernråd må følges. Der hvor dette er vanskelig å gjennomføre anbefaler vi å ikke sitte ansikt til ansikt, men ved siden av beboer og eventuelt holde hånden.
 • Har du med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Vi oppfordrer til å ta med engangsservise.
 • Ønsker dere å gå en tur ut, kan dette gjøres innenfor gitt tidsrom og de samme smittevernregler følges. Noen avdelinger har anbefalte turområder for å kunne ivareta smittevernhensyn.
 • Vi fører besøksprotokoll over alle som kommer på besøk, slik at vi kan gjennomføre smittesporing dersom det blir nødvendig.

Vi sørger for at:

 • Beboer får hjelp til å utføre håndhygiene etter besøk.
 • Alle felles berøringspunkter i beboers rom (dørhåndtak, armlener, brytere) desinfiseres etter besøket.

Ta kontakt med ditt bo- og omsorgssenter dersom du ønsker å bestille tid for besøk eller har spørsmål rundt dette.

Vi ønsker våre besøkende hjertelig velkommen til trygge besøk denne høsten, og gleder oss til å ta imot dere.