Dette gjelder for Asker nå

Kort fortalt

Fra 26. april ble det lettet noe på strenge nasjonale tiltak ved at Asker ble flyttet fra tiltaksnivå 5a til nivå 5b i regionale regler.

7. mai ble det bestemt fra regjeringen at fra 10. mai ble regionalt tiltaksnivå 5b for Asker opphevet.

8. mai vedtok formannskapet i Asker ny lokal forskrift etter oppfordring fra regjeringen, for å fremdeles sørge for godt smittevern i Asker. Forskriften trådte i kraft 10. mai.

Regjeringen besluttet 7. mai å oppheve de regionale tiltakene (5b) for blant andre Asker kommune. Samtidig ble det anbefalt at Asker kommune skulle innføre en lokal forskrift.

Lokal forskrift ble vedtatt av Asker formannskap lørdag 8. mai.

Her finner du hva som gjelder for Asker nå

Det er fortsatt strenge smittevernregler som gjelder i Asker kommune.

Den lokale forskriften regulerer de temaene som er berørt nedenfor.

Nasjonale regler og anbefalinger gjelder for øvrige temaer - de finner du her.

De viktigste endringene med ny forskrift er at treningssentre kan holde åpent, men kun for innbyggere i Asker kommune, at serveringssteder med skjenkebevilling kan servere alkohol til mat fram til kl. 22.00 og at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig.

Treningssentre kan holde åpent

 • Treningssentre kan nå holde åpent, men kun for innbyggere i Asker kommune.
 • All aktivitet må skje i tråd med nasjonale smittevernbestemmelser.

Følgende steder skal holde stengt

 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer i Asker, med unntak av:

 • Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav. 
  Gravferd er definert som et arrangement i covid-19-forskriften §13.
  Av bokstavene a) og b) i paragrafen fremgår at det normalt kan samles inntil 10 personer innendørs, men inntil 100 personer på faste, tilviste plasser. For kirker vil man derfor måtte beregne hvor stort antall den enkelte kirke har plass til.
 • Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
 • Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.
 • Midlertidige utendørsmarkeder.
 • Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.

Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Dette gjelder i private hjem, hytter og hager.

Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle gjestene er fra samme husstand.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. Dette gjelder for eksempel barneselskaper med barn fra samme kohort.

Grupper som i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementet sin definisjon er å anse som «beskyttet» mot Covid-19-sykdom og som kan dokumentere slik beskyttelse, kommer i tillegg til de 10 personene som kan være tilstede samtidig på private sammenkomster.
Dette gjelder personer som:

a) er fullvaksinert mot Covid-19-sykdom
b) har fått én dose med Covid-19-vaksine og det har gått tre til femten  uker etter at dosen er satt
c) har gjennomgått Covid-19-sykdom de siste seks månedene før samlingen finner sted

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.  

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgiver har plikt til å dokumentere at arbeidstakere har fått beskjed om dette.

Skjenking av alkohol

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
  Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år.
 • Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

Dispensasjon

Det er ikke anledning til å søke dispensasjon fra forskriften.

Kommunedirektøren kan gjøre unntak fra arrangementsforbudet for enkelte utendørs markeringer i forbindelse med 17. mai-feiringen i Asker.

Gradvis gjenåpning

Asker kommunen legger opp til en trinnvis gjenåpning av samfunnet. Lettelser i smittevernreglementet vil bli gjort gradvis med ca. 3 ukers mellomrom dersom smittesituasjonen muliggjør dette, og for å sikre at smittesituasjonen er stabil før neste trinn.

Vurderingen vil være avhengig av bl.a. smittetall, press på helsetjenester og antall vaksinerte.

Hvilke lettelser som vil bli gjort ved neste revisjon av forskriften, vil være basert på en helhetlig vurdering av smittesituasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt. Forsvarligheten må vurderes i forkant av hvert trinn, og trinnene tilpasses den aktuelle smittesituasjon.

17. mai i Asker

Koronaviruset gjør at det blir en annerledes 17. mai i Asker i år igjen. Det tradisjonelle barnetoget og de store offisielle arrangementene er dessverre avlyst, men dagen skal feires likevel!

Russeråd

Her kan du lese hvilke råd og regler som gjelder for russeferingen 2021. 

Plan for gjenåpning av samfunnet

Statsminister Erna Solberg la frem regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet i Stortinget onsdag 7. april.

Spørsmål - FAQ

Asker kommune forholder seg i hovedsak til nasjonale regler og anbefalinger, og vi viser derfor til spørsmål og svar fra regjeringens nettside.