Disse koronatiltakene gjelder

Lettelser i nasjonale tiltak fra 14. januar

Regjeringen la tordag kveld frem lettelser i nasjonale tiltak gjeldende fra  fredag 14. januar klokken 00.01. Lettelsene for skoler og SFO (Skolefritidsordningen) gjelder først fra 15. januar klokken 00.01.

Hovedtrekkene i lettelsene gjelder blant annet:

  • opphevelse av skjenkestopp (erstattes av skjenking frem til klokken 23.00)
  • opphevelse av nasjonalt gult tiltak i barnehager og grunnskoler, og rødt nivå på videregående - erstattes av anbefalt gult nivå i barnehager og grunnskoler, og grønt nivå i videregående skoler - kommunene kan selv vurdere strengere nivå lokalt - les mer her.
  • endring i karanteneregler (ersattes delvis av testing)
  • lettelser i idretts- og kulturaktiviteter for barn og unge - les mer her.
  • høyere publikumsantall på arrangementer

Nettsidene våre blir oppdatert i løpet av fredagen. Inntil videre viser vi til detaljer i regjeringens pressemelding:

Lokale beslutninger for skoler og barnehager

Kriseledelsen har etter en nærmere vurdering besluttet at Asker kommune følger de nasjonale anbefalingene om gult nivå i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO, samt grønt nivå i videregående skoler. I tillegg innføres det gult nivå i voksenopplæringen.

Beslutningen gjelder inntil videre. Det tas en ny vurdering når regjeringen i begynnelsen av februar har vurdert og eventuelt foreslått endringer i nasjonale råd og regler.

Fra mandag 17. januar er åpningstiden i kommunale barnehager og SFO fra klokken 08.00- 16.00.

Mer om koronasituasjonen i Asker