Informasjon til deg som settes i karantene

Kort fortalt

Du er definert som nærkontakt, og er derfor satt i karantene av kommuneoverlegen.

Tidsperiode for karantenen, og dato for å kunne teste seg ut av karantene, har du mottatt i melding med lenke til denne siden.

Alle som er satt i karantene, bør teste seg. Testing anbefales ved oppstart av karantene og igjen minst 7 døgn etter siste smittekontakt.

VIKTIG:Husstandsmedlemmer til nærkontakter settes i ventekarantene inntil nærkontakt har testet negativ.

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe til koronatelefonen 66 71 59 99.

Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know. 

Karantene

Karantenen gjelder alle elever og ansatte som har vært i nærkontakt med en Covid-19-smittet person. Alle nærkontakter skal i karantene. Karantenen varer i 10 døgn etter siste smittekontakt, men kan forkortes dersom nærkontakten tester negativt på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smittekontakt.

De som bor sammen med nærkontakten, settes i ventekarantene inntil nærkontaktens første test er negativ.

Ansatte og elever er satt i karantene for å begrense videre smitte. Det er viktig at alle overholder karantenen.

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med.

Testing

Alle nærkontakter bør testes. Testing bør gjøres ved oppstart av karantene og på dag 7 etter siste smittekontakt. FHI anbefaler også testing av barn, da brukes tester som er mindre ubehagelige.

  • Her kan du bestille time digitalt til testing.
    Dersom du ikke har BankID, eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08:30-15:15 alle dager, også i helgene. 

Mulige symptomer på Covid-19

Symptomer på Covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Oppstår disse symptomer bør du bestille time til testing.

Informasjon om Covid-19 på andre språk finner du her/Other languages:
https://www.asker.kommune.no/korona/information-on-coronavirus/

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp