Informasjon til foreldre i askerbarnehagene

Vi ønsker velkommen til et nytt barnehageår. I Asker åpner barnehager og skoler på grønt nivå.

Vi ønsker alle foreldre og barn velkommen til et nytt og spennende barnehageår, og håper alle har hatt en fin sommerferie.

Grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen betyr:

På grønt tiltaksnivå er det ikke behov for kohortinndeling. Barnehagene kan ha vanlig organisering av avdelinger, og ordinær og vedtektsfestet åpningstid.

 • Ingen syke skal møte i barnehagen

 • God hånd-hygiene - gjelder både barn og ansatte
  • Ved ankomst barnehage
  • Før måltider/mathåndtering
  • Etter toalettbesøk/bleieskift
  • Ved synlig skitne hender (eksempelvis når man går inn etter utelek og hendene er synlig skitne)
  • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen eller tørket tårer)
 • Normalt renhold 

 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Fysisk kontakt: Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.
  • Unngå håndhilsning og klemming, hold avstand til andre ansatte og foreldre, og følg nasjonale smittevernanbefalinger.
 • Barnehagetilvenning kan gjennomføres som normalt ved grønt nivå.

Det er viktig at barn med luftveissymptomer ikke møter opp i barnehagen.

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge

Alle som kommer til Norge fra utlandet, bortsett fra de som kommer fra grønne land/områder i Europa, skal være i karantene, men det finnes ulike unntak.

Les mer om innreisekarantene og regler på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Barnehager og skoler må være forberedt på at tiltaksnivåene kan endres dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig på et senere tidspunkt.

Dere finner mer informasjon på kommunens og Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Ved spørsmål, ta gjerne ta kontakt med styrer i barnehagen.

Med vennlig hilsen, 

Bodil Moe

Kommunalsjef for barnehage,

Asker kommune