Informasjon til øvrige foreldre og ansatte om Covid-19-smitte på skolen eller i barnehagen

Det er påvist Covid-19-smitte på din skole eller barnehage. Du eller barnet ditt er IKKE definert som nærkontakt av kommuneoverlegen, og kan møte som normalt, hvis ikke annen informasjon blir gitt fra skolen eller barnehagen.

Her finner du informasjon på engelsk, polsk ,litauisk, somali, urdu, tigrinja og arabisk.

Kommuneoverlegen følger situasjonen tett i samråd med Folkehelseinstituttet.

Mulige symptomer på Covid-19

Symptomer på Covid-19 kan være hoste, feber, tungpustethet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Oppstår disse symptomer bør du bestille time til testing.

Testing

Alle som har ny oppstått symptomer som beskrevet ovenfor eller har hatt nærkontakt med en som er smittet, bør testes. FHI anbefaler også testing av barn, da brukes tester som er mindre ubehagelige.

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe koronatelefonen 66 71 59 99. Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know

Informasjon på ulike språk/information in various languages

Local information about Covid-19 in various languages
Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk

Får jeg mer informasjon om smitteutbruddet?

Ved større smitteutbrudd vil det komme ny informasjon fra kommuneoverlegen. Ved enkeltstående smittetilfeller, som ikke påvirker ordinær drift eller setter noen flere elever eller lærere i karantene, vil det ikke sendes ut ytterligere informasjon.

Husk at ingen skal møte på skolen eller i barnehagen når de er syke.

Ta kontakt med skolen eller barnehagen om du har spørsmål.

Les mer på våre koronasider 

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp