Når skal barn og ansatte holde seg hjemme fra skole eller barnehage?

Mange synes det er vanskelig å vite når man skal holde seg hjemme ved sykdom. Hør kommuneoverlegens tips og råd til foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

Alle ansatte og barn med nyoppståtte luftveissymptomer skal holde seg hjemme. Når man er feberfri og allmenntilstanden er god, kan barn og ansatte komme tilbake til skole og barnehage.

Barn og ansatte kan komme tilbake til skole og barnehage når de føler seg friske og feberfrie, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner, som litt hoste eller snørr. Dette gjelder også etter en negativ koronatest. 

Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har andre symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt.

Ansatte og barn med typiske symptomer på kjent pollenallergi som f.eks. rennende nese samt rennende eller kløende øyne, kan møte i barnehagen og skolen som vanlig.

Koronatest  

Ved feber og hoste bør barn testes for covid-19. Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager. Ved ingen bedring, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake uten test.

Alle ansatte som har luftveissymptomer og sykdomsfølelse oppfordres til å ta en koronatest.

Karantene 

Alle som er satt i ti dagers karantene, må gjennomføre denne, selv om koronatesten er negativ. Grunnen til det er at testen kan tas for tidlig, før sykdommen bryter ut, og da kan du fortsatt utvikle symptomer i løpet av karantenetiden.

Nyttig informasjon