11. desember: Til foreldre og ansatte ved Heggedal skole

Vi ønsker med dette å informere om at elever i 7A og 7B på Heggedal skole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra fredag 11. desember og til og med torsdag 17. desember. 

Én elev på trinnet har testet positivt for Covid-19.

Eleven har ikke hatt kontakt med andre elever eller ansatte på skolen enn dem som hører til trinnet. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan gjennomføre sine aktiviteter som normalt.

Klasse 7C er ikke i karantene, men lærere og øvrige ansatte på trinnet er i karantene og skal ikke møte på skolen. Etter dialog med kommunalsjef for grunnskole, tilbyr vi derfor hjemmeundervisning for alle elever på 7. trinn fra mandag 14. desember til og med torsdag 17. desember. Skolen har ikke nok personale på jobb til å gi et forsvarlig fysisk tilbud disse dagene. Vi kommer nærmere tilbake til hvordan fredag 18. desember blir.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen, smittesporingsteamet og skolen er i gang med å kartlegge og gi informasjon til nærkontakter. Skolen har tett samarbeid med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever, foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt. Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk/ Informaton in various languages 

Video about quarantine and home isolation 

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Smittevernoverlege Kjetil Andreas Nesland og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen

image0vtlk.png