12. Desember - Til foreldre og ansatte på Midtbygda skole

En ansatt på Midtbygda skole har testet positivt for Covid-19. Dette har ført til at en del elever på tredje trinn og noen på fjerde trinn er satt i karantene. Alle det gjelder har fått direkte beskjed om dette. Det er totalt 28 som er satt i karantene, 25 elever og 3 voksne.

Den ansatte har ikke hatt nærkontakt med andre elever og ansatte på skolen. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som normalt.

Karantenen gjelder fra lørdag 12. desember og til og med lørdag 19. desember 2020.

Her finner dere nasjonal informasjon om karantene.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?

Her kan dere bestille time digitalt til testing. Dersom dere ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan dere ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider.

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon på ulike språk

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen

avstandsregler