13. september: Til foresatte og ansatte ved Tofte ungdomsskole, Tofte barneskole og Folkestad barneskole

Vi ønsker med dette å informere om at alle elever og ansatte ved Tofte ungdomsskole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra i dag, søndag 13. september, og til og med mandag 21. september.

Påvist smitte og karantene på Tofte ungdomsskole

En lærer ved Tofte ungdomsskole har testet positivt for Covid-19. Av smittevernhensyn har kommuneoverlegen i Asker besluttet at alle elever og ansatte ved ungdomsskolen er pålagt karantene.

Karantenen gjelder i ti dager fra man kan ha blitt utsatt for smitte. For elever og ansatte ved Tofte ungdomsskole gjelder karantenen frem til mandag 21. september. Elever og ansatte kan møte på skolen igjen tirsdag 22. september. Skoledriften videreføres via fjernundervisning. Det er viktig at karantenen gjennomføres selv om eventuell koronatest er negativ.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Det vil si at familier og andre kontakter til dem som nå har karantene kan gjennomføre sine daglige aktivieter som normalt.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte alle foreldre og ansatte for å gi nødvendig informasjon. De vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Det er ikke nødvendig å kontakte smitteoppsporingsteamet eller ringe dem opp igjen ved tapt anrop. Alle vil bli oppringt.

Det er cirka 180 elever og ansatte som settes i karantene. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Fjernundervisning

Elevene ved Tofte ungdomsskole vil få fjernundervisning i karanteneperioden. De vil bli kontaktet og fulgt opp av sin lærer. Følg med på informasjonen fra skolen.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at alle elever/foreldre og ansatte ved Tofte ungdomsskole følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

De vanligste symptomene på Covid-19 er vondt i halsen og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme. Kommuneoverlegen gjør også oppmerksom på at særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer på kommunens nettsider.

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Til forelde med barn på Tofte og Folkestad barneskoler

Mange barn benytter seg av skolebuss-tilbudet på Tofte. Det er svært lite sannsynlig at det har vært noe smitte på skolebussen.

Elever på Folkestad skole skal reise på leirskole mandag 14. september. Denne reisen kan gjennomføres som planlagt selv om søsken eller familiemedlemmer nå har karantene.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen