18. november: Til ansatte og foreldre til barn i Nedre Bleiker barnehus, avdelingene Troll og Klubben (Friluft) som allerede er i karantene

Ytterliggere en ansatt og et barn som er tilknyttet avdelingene Troll og Klubben (Friluft) har testet positivt for Covid-19.

Som følge av dette må karantenen utvides med tre dager og gjelder til og med mandag 23. november.

Det er totalt 53 personer som er i karantene, 44 barn og 9 ansatte.

Karantene

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med. Barn og ansatte kan møte i barnehagen igjen som normalt tirsdag 24. november. Karantene gjelder også om man blir testet og får negativt svar

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter til barna på avdelingene Troll og Klubben (Friluft), kan altså gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre barn og ansatte kan møte i barnehagen som de pleier.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene. 

Vi ber om at dere ser på denne filmen med informasjon fra kommuneoverlegen i Asker: Hvilke regler gjelder for karantene?

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. De vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Det er ikke nødvendig å kontakte eller ringe tilbake dem.

Barnehagen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at barn/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  Her kan dere bestille time digitalt til testing. Dersom dere ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan dere ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider. 

Husk at ingen skal møte i barnehagen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk

Lokal koronainformasjon på ulike språk/ information in various languages)

Video about quarantine and home isolation

Ta kontakt med barnehagen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for barnehage Bodil Moe