19. januar: Til alle foresatte i barnehagene

Kriseledelsen i Asker har vurdert smittesituasjonen og besluttet å gjeninnføre ordinært gult smittevernnivå i trafikklysmodellen i barnehagene. Endringen gjelder fra og med onsdag 20. januar.

I henhold til nasjonal smittevernveileder kan kohorter endres etter en helg. For enkelte barnehager hvor man har behov for å endre kohorter, vil det ordinære gule smittevernnivået være gjeldende fra mandag 25. januar. Følg med på informasjon fra barnehagen.

Mer om gult smittevernnivå

  • Ingen syke skal møte i barnehagen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Hele avdelinger regnes som en kohort
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
  • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Les mer om trafikklysmodellen

Les mer om informasjon om skoler og barnehager i Asker under koronapandemien