20. november: Til foreldre og ansatte på Torstad ungdomsskole

En elev på 10. trinn på Torstad ungdomsskole har testet positivt for Covid-19. Alle elever og ansatte, som har vært i nærkontakt med den smittede, settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra 20. november og til og med mandag 23. november.

Det er totalt 28 personer som settes i karantene, 25 elever og 3 ansatte.

Eleven har ikke hatt nærkontakt med andre elever på skolen. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever kan møte på skolen som normalt. 

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene. 

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever, foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon. 

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt. Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider. 

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke. 

Informasjon om Covid-19 på andre språk/ Covid-19-information in various languages

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål. 

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen