25. november: Til foreldre i 9c, 9d og 9e ved Borgen ungdomsskole

Én elev på skolen har testet positivt for Covid-19, og ditt barn settes i karantene.

For å begrense smitte har kommuneoverlegen i Asker besluttet at elever og ansatte i 9c, og enkeltelever i 9d og 9e, som har vært i nærkontakt med den smittede, skal i karantene.

Karantenen gjelder fra torsdag 26. november og til og med søndag 29. november.                         

Det er totalt 28 personer som settes i karantene, 27 elever og 1 ansatt.

Smitte og karantene 

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med. Elever og ansatte kan møte på skolen igjen som normalt mandag 30. november. Karantene gjelder også om man blir testet og får negativt svar.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter til elevene i 9c, 9d og 9e, kan altså gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som de pleier.

Se film om karanteneregler fra helsenorge.no

Se også film med kommuneoverlege Meera Grepp om karanteneregler

Fjernundervisning

Elevene som er omfattet karantene vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. I morgen, torsdag, skal elevene ha google meet kl. 09:20. Lærer legger ut link i norsk classroom. I hele perioden vil elevene finne informasjon om læringsaktivitetene på Classroom.

Foreldre som ønsker å hente utstyr til elevene, kan henvende seg på skolen fram til kl. 21:00 onsdag kveld. Tilsynsvakt er tilstede. Torsdag morgen fra kl. 08:00 kan man henvende seg i administrasjonen.

Smitteoppsporing i gang

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet. Dere som får informasjon fra skolen vil ikke bli oppringt, men kan gjerne ta kontakt med koronatelefonen (66 71 59 99) ved behov.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever, foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing 

Alle nærkontakter (fra og med ungdomsskolealder) til personer som er smittet med covid-19, bør teste seg.

Her kan dere bestille time digitalt til testing. Dersom dere ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan dere ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider 

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon på ulike språk/information in various languages

Local information about Covid-19 in various languages
Video about quarantine and home isolation

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen         

imagenx5lq.png