26. november: Til foreldre i Askers ungdomsskoler

Asker kommune innfører rødt smittevernnivå på ungdomsskolene fra tirsdag 1. desember til og med mandag 14. desember.

Kort fortalt

Asker kommune innfører rødt smittevernnivå på ungdomsskolene fra tirsdag 1. desember til og med mandag 14. desember. Mandag 30. november vil elevene få undervisning via skjerm hjemme.

Det er registrert mange smittetilfeller ved flere av våre ungdomsskoler i løpet av de siste ukene. Kommuneoverlegen vurderer at ytterligere tiltak er nødvendig.

Asker kommune innfører derfor rødt smittevernnivå i Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell for ungdomsskolene fra og med tirsdag 1. desember til og med 14. desember. Tiltaket vil vurderes fortløpende.

Fredag 27. november skal elevene møte på skolen som normalt.

Siden før sommeren har skolene vært på gult smittevernnivå. Hovedforskjellen med at ungdomsskolene går fra gult til rødt nivå er at undervisningen organiseres i mindre kohorter (grupper), og at kravene til å holde avstand skjerpes. 

Les mer om rødt smittevernnivå i Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell.

Lokale forhold påvirker tilbudet

Lokale forhold med antall elever, skolebygningens utforming og bruk av skoleskyss varierer mye mellom skolene i Asker kommune. Dette har rektorene hatt med seg når de har lagt planer for sin skole. Tilbudet til elevene vil derfor være ulikt fra skole til skole. De fleste skolene vil tilby opplæring via skjerm, fjernundervisning, i deler av skoletiden. Askerskolen har felles standarder for dette. Skolene jobber for at elevene kan være mest mulig på skolen og i kontakt med hverandre og samtidig overholde de strengere anbefalingene som rødt nivå innebærer.

Noen elever får tilbud om tettere oppfølging og mer tid på skolen

Elever med spesialundervisning er en gruppe vi ønsker å følge opp tettere. Noen elever mestrer også hverdagen med fjernundervisning i mindre grad enn andre. Skolene skal vurdere særskilte tiltak der elever har behov for det. Det kan være tilbud om å kunne komme på skolen eller individuell kontakt på skjerm eller telefon.  

Noen fag har særskilte reguleringer på rødt nivå. Dette gjelder kroppsøving, mat og helse samt valgfag og språkfag på ungdomsskolene der elevene møtes på tvers av klasser. Her finner skolene praktiske løsninger som er trygge og som gir best mulig oppfølging og undervisning for elevene.

Hvordan kan elevene komme til skolen på en forsvarlig måte?

En utfordring med rødt nivå er trengsel på skolebuss for elever som ikke kan gå eller sykle til skolen. Dette arbeider kommunen kontinuerlig med sammen med Ruter. Vi ber foreldre til elever som tar buss til skolen, om å kjøre barna sine til skolen hvis de kan det. På denne måten hjelper dere oss med at rødt smittevernnivå blir mest mulig effektivt.

Hjelp barna deres med smittevern

Skolene vil sende ut informasjon til foreldrene på sin skole med praktiske opplysninger. Vi ber dere om å gjennomgå dette sammen med barna deres og å hjelpe dem til å gjøre sin del for å holde pandemien nede.

Ved særskilte behov, ta kontakt

Tjenestene i Barn, familier og inkludering (BFI) er tjenester som gir hjelp til elever med særskilte behov. Noen endringer kan komme fordi man må tilpasse til smitteverntiltakene, ellers vil PPT og faggrupper som har individuell oppfølging av elever, arbeide så normalt som mulig.

Vær oppmerksom på at barn, unge og foreldre kan oppleve problemer som en konsekvens av pandemien. Det er viktig at foreldrene er spesielt oppmerksomme på dette. Hvis du har behov for bistand, ta kontakt med skolen eller direkte med tjenestene.

Skolene vil gjerne gi mer informasjon. Kontaktlærer og skolens ledelse er tilgjengelige i skolens åpningstid og svarer på e-poster fortløpende.

Mistenker du smitte?

Vi minner om at ingen skal komme på skolen hvis de er syke. Bestill time til testing dersom barnet ditt har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon. De vanligste symptomene på Covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpusthet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne om allergi.

Her kan du bestille time til koronatesting på nett

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å bestille time til testing digitalt. Du trenger ikke å ringe koronatelefonen når du bestiller time på nett.

Koronatelefonen i Asker: 66 71 59 99. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Her kan du lese mer om smitte og testing.

Tusen takk for at dere bidrar til å holde smitten nede i samfunnet vårt.

Vennlig hilsen,

kommuneoverlege, Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole, Terje Larsen