27. august: Til alle foresatte i Askers skoler og barnehager

Det er økende smitte blant barn og unge i Asker kommune, og det siste døgnet er det nest høyeste siden pandemien startet. Selv om smittetrenden er økende, er det likevel færre som blir alvorlig syke.

Fra og med mandag 30. august går vi over til et tilpasset gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen. Tiltakene som innføres har derfor som hovedmål å redusere kontakt mellom barn og unge.

Følgende tiltak innføres fra og med 30. august:

  • To og to kohorter kan samarbeide ute, innendørs kun i 15. min
  • Vi innfører ulike tider for friminutt slik at færre beveger seg i ganger og ute samtidig
  • Baseskoler sørger for avstand mellom to kohorter i samme klasserom.
  • Skolen organiserer overflaterenhold inne med hjelp av elevene en gang pr. dag. 

Det er høy vaksinasjonsgrad blant de voksne i Asker. Det betyr at vi ikke trenger å gjennomføre alle begrensninger som gjelder voksne i det gule tiltaksnivået. Eksempelvis kan foreldre fortsatt gå inn og levere barna sine i barnehagen og på skolen.

Smitte og testing

Det viktigste er at alle ansatte og barn med nyoppståtte luftveissymptomer holder seg hjemme, og bestiller time til testing på kommunens koronaklinikk på Vardåsen.

Vi minner om:

  • Begrens dine og barnas nærkontakter, og ha god oversikt over hvem de er.
  • Ingen syke skal komme på skolen eller i barnehagen.
  • Test deg og barnet ditt ved symptomer. Her kan du bestille time
  • Hold én meter avstand til hverandre i det offentlige rom.
  • Vask hender og ha god hånd- og hostehygiene.

Vi følger nøye med på smittesituasjonen, og ved en ytterligere økning i Asker vil tiltaksnivå revurderes.

Tusen takk for innsatsen dere gjør for å holde smitten nede i kommunen vår. 

Les mer på kommunens egen side om skoler og barnehager under koronapandemien. Ta gjerne kontakt med barnehagen eller skolen.

Vennlig hilsen,

Assisterende kommuneoverlege

Kjetil Andreas Nesland