27. november: Til foresatte og ansatte på Nesøya skole

Kort fortalt

Vi ønsker med dette å informere om at en elev på 3. trinn og en elev på 6. trinn har testet positivt for Covid-19. Elever og ansatte som har vært i nærkontakt med de smittede, settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra i dag og til og med 05.12.

Elevene har ikke hatt nærkontakt med andre elever på skolen. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever kan møte på skolen som normalt.

Smitteoppsporing i gang

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet. De berørte foreldrene og ansatte har fått nødvendig informasjon.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever, foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing 

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt. Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider 

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon på ulike språk/information in various languages

Local information about Covid-19 in various languages
Video about quarantine and home isolation

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen

image68mie.png