28. november: Til foreldre og ansatte ved Solvang ungdomsskole

Kort fortalt

Vi ønsker med dette å informere om at elever og ansatte på 8. trinn, som har vært i nærkontakt med den smittede ved Solvang ungdomsskole, settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra i dag og til og med lørdag 5. desember.

En elev på trinnet har testet positivt for Covid-19. Elever som er nærkontakter til smittet person har fått direkte beskjed om dette i egen melding. Dersom dere ikke har mottatt slik melding, er deres barn ikke i karantene.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever kan møte på skolen som normalt.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon.

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Alle nærkontakter (f.o.m. ungdomsskolealder) til personer som er smittet med covid-19 bør teste seg. Test bestilles rundt dag 5 av karanteneperioden.

Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt. Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider. 

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Information in other languages/ informasjon på ulike språk

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Smittevernoverlege Kjetil Andreas Nesland og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen