3. desember: Til foreldre og ansatte ved Slemmestad ungdomsskole

Vi ønsker med dette å informere om at én ansatt ved Slemmestad ungdomskole har testet positivt for Covid-19. Elever og ansatte på 9. trinn, som har vært i nærkontakt med den smittede, settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra 3. desember til og med med mandag 7. desember.

Det er totalt 32 personer som settes i karantene, 24 elever og åtte ansatte. 

Den ansatte har ikke hatt nærkontakt med andre elever på skolen.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever kan møte på skolen som normalt.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever, foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  Her kan du bestille time digitalt til testing av deg eller barnet ditt. Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk

Video about quarantine and home isolation 

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen

image5k5sk.png