4. desember Til foreldrene på Nesøya barneskole, rødt nivå

Etter vurdering fra kommuneoverlegen innfører kriseledelsen i Asker kommune rødt smittevernnivå, i tråd med Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell, for Nesøya barneskole fra og med mandag 7. desember. Dette vil gjelde for ukene frem til juleferien.

Kort fortalt

Kriseledelsen i Asker kommune innfører rødt smittevernnivå på Nesøya barneskole. Tiltaket gjelder fra mandag 7. desember og frem til juleferien

Fire klasser på Nesøya barneskole er i karantene. Åtte elever og én ansatt har fått påvist smitte.

Siden før sommeren har skolene vært på gult smittevernnivå. Hovedforskjellen mellom gult og rødt nivå er at undervisningen organiseres i mindre kohorter (grupper), og at kravene til å holde avstand skjerpes.

Les mer om rødt smittevernnivå i Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell.

Skolen vil bruke mandag 7. desember til å organisere opplæringstilbudet

Mandag 7. desember vil skolen bruke dagen til å organisere lokalene fysisk og til å forberede opplæringen frem til jul. Denne dagen gir vi arbeidsoppgaver som elevene på 5. til 7. trinn kan gjøre hjemme og som ikke krever mye oppfølging fra voksne. Vi oppfordrer dere foreldre på 1. til 4. trinn om også å holde barna hjemme hvis dere kan det, men vil ha et tilbud på skolen til alle som trenger å komme denne dagen. Rektor vil sende ut melding til alle foreldre fredag ettermiddag.

Skolebyggets utforming påvirker tilbudet

Rødt smittevernnivå må organiseres med tanke på arealer og muligheter som ligger fysisk i hver skole. Nesøya barneskoles ledelse har dette med seg når de legger planer som skal gjelde fra tirsdag 8. desember. Skolen vil prioritere 1. til 4. trinn med fysisk tilstedeværelse på skolen. Det innebærer at elevene på 5. til 7. trinn vil få noe av undervisningen som hjemmeopplæring.

Askerskolen har felles standarder for dette. Skolen vil jobbe for at elevene kan være i kontakt med hverandre og samtidig overholde de strengere anbefalingene som rødt nivå innebærer.

Det er dessverre noe fravær blant ansatte, det vil medvirke til at hjemmeopplæring brukes for de eldste elevene.

Noen elever får tilbud om tettere oppfølging og mer tid på skolen

Elever med spesialundervisning er en gruppe vi ønsker å følge opp tettere. Noen elever mestrer også hverdagen med fjernundervisning i mindre grad enn andre. Skolen sørger for særskilte tiltak der elever har behov for det. Det kan være tilbud om å kunne komme på skolen eller individuell kontakt på skjerm eller telefon.

Noen fag har særskilte reguleringer på rødt nivå. Dette gjelder kroppsøving og mat og helse Her finner skolen praktiske løsninger som er trygge og som gir best mulig oppfølging og undervisning for elevene.

Hvordan kan elevene komme til skolen på en forsvarlig måte?

De fleste elevene på Nesøya barneskole kan gå til skolen. Vi anbefaler at elever som bruker buss til skolen, kommer seg til skolen på annen måte.

Hjelp barna deres med smittevern

Skolene vil sende ut informasjon til foreldrene med praktiske opplysninger. Vi ber dere om å gjennomgå dette sammen med barna deres og å hjelpe dem til å gjøre sin del for å holde pandemien nede.

Ved særskilte behov, ta kontakt

Tjenestene i Barn, familier og inkludering (BFI) er tjenester som gir hjelp til elever med særskilte behov. Noen endringer kan komme fordi man må tilpasse til smitteverntiltakene, ellers vil PPT og faggrupper som har individuell oppfølging av elever, arbeide så normalt som mulig.

Vær oppmerksom på at barn, unge og foreldre kan oppleve problemer som en konsekvens av pandemien. Det er viktig at foreldrene er spesielt oppmerksomme på dette. Hvis du har behov for bistand, ta kontakt med skolen eller direkte med tjenestene.
Skolen vil gjerne gi mer informasjon. Kontaktlærer og skolens ledelse er tilgjengelige i skolens åpningstid og svarer på e-poster fortløpende.

Mistenker du smitte?

Vi minner om at ingen skal komme på skolen hvis de er syke. Bestill time til testing dersom barnet ditt har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon. De vanligste symptomene på Covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpusthet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne om allergi.

Her kan du bestille time til koronatesting på nett

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å bestille time til testing digitalt. Du trenger ikke å ringe koronatelefonen når du bestiller time på nett.

Koronatelefonen i Asker: 66 71 59 99. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Her kan du lese mer om smitte og testing.

Tusen takk for at dere bidrar til å holde smitten nede i samfunnet vårt.