4. november: Til foreldre og ansatte i Vepsebolet barnehage, avdeling Epleblomsten og Honningtoppen

Vi ønsker med dette å informere om at barn og ansatte på avdelingene Epleblomsten og Honningtoppen i Vepsebolet barnehage, settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra og med torsdag 5. november til og med fredag 13. november.

Ett barn på avdeling Epleblomsten har testet positivt for Covid-19. Barnet var i barnehagen frem til og med tirsdag 3. november. For å begrense smitte har kommuneoverlegen i Asker besluttet at alle barn og ansatte på Epleblomsten og Honningtoppen, er pålagt karantene.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene 

Karantenen gjelder i ti dager fra man kan ha blitt utsatt for smitte. For berørte barn og ansatte ved avdeling Epleblomsten og Honningtoppen i Vepsebolet barnehage, gjelder karantenen frem til og med fredag 13. november. De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med. Barn og ansatte kan møte i barnehagen igjen mandag 16. november.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter til barna på avdeling Epleblomsten og Honningtoppen, kan altså gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at barn og ansatte på Kjernehuset kan møte i barnehagen som de pleier.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. De vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Alle som skal ha karantene vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Det er ikke nødvendig å kontakte eller ringe tilbake til dem.

Det er totalt 33 personer som settes i karantene, 27 barn og 6 ansatte.

Barnehagen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at barn/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer på kommunens nettsider. Husk at ingen skal møte i barnehagen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk 

Video about quarantine and home isolation 

Ta kontakt med barnehagen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for barnehage Bodil Moe