4. november:Til foreldre og ansatte i Vepsebolet barnehage

Vi ønsker med dette å informere om at barn og ansatte på avdeling Epleblomsten og Honningtoppen settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra 5. november til og med fredag 13. november.

Ett barn på avdeling Epleblomsten har testet positivt for Covid-19. Kommuneoverlegen vurderer at barn og ansatte på avdeling Kjernehuset kan møte i barnehagen som normalt.

Her finner dere informasjon om karantenereglene

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. Barnehagen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing, dersom dere opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Ring koronatelefonen 66 71 59 99 eller les mer om koronatesting og bestilling på kommunens nettsider. Husk at ingen skal møte i barnehagen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk

Video about quarantine and home isolation 

 

Ta kontakt med barnehagen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for barnehage Bodil Moe