Til alle foresatte i askerbarnehagene

Kriseledelsen besluttet onsdag 6. januar å videreføre gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen for barnehagene i Asker.

Vi har vurdert smittesituasjonen i kommunen og ser nå behovet for å skjerpe smitteverntilakene. Nasjonalt forventes en utvikling av en tredje bølge, slik vi har sett i andre land. Det er en større sannsynlighet for dette i Oslos bo- og arbeidsområde.

Det vil si at alle barnehagene i Asker fortsetter på gult tiltaksnivå, men innfører følgende skjerpede tiltak:

  • Kohorter kan ikke samarbeide
  • Én person fra hver familie leverer og henter  
  • Alle møter blir digitale, også foreldresamtaler og foreldremøter
  • Pauser avvikles innenfor egen kohort og ikke i felles pauserom
  • Barnehagene vil ha løpende dialog med foresatte om oppholdstid for det enkelte barn, for å sikre forutsigbar og tilstrekkelig bemanning.

– Tiltaksbyrden skal være minst mulig for barn. Smittetrykket er lavere i barnehagene og kriseledelsen vurderer at det er tilstrekkelig å fortsette driften på gult tiltaksnivå, med enkelte forsterkede tiltak som rettes særlig mot organisering av barnehagehverdagen. Kommunen følger situasjonen tett og endrer ved behov, sier Lars Bjerke.

Samtlige barnehager er forberedt på å innføre rødt tiltaksnivå, dersom smittesituasjonen skulle tilsi det. Situasjonen vurderes fortløpende.

Les mer om Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell og veiledere for skoler og barnehager 

Les mer om smitteverntiltak, testing og annen nyttig informasjon for barnehager og skoler under koronapandemien

Dersom du har et sykt barn eller barnet har tegn på luftveissymptomer, må barnet være hjemme. Test deg om du har symptomer. Les mer om timebestilling og testing her 

Har du spørsmål, ta kontakt med barnehagen din.

Vennlig hilsen

kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef barnehage Bodil Moe