6. januar: Til alle foresatte i askerskolen

Kriseledelsen besluttet onsdag 6. januar å innføre rødt tiltaksnivå i trafikklysmodellen for barneskolene.

Vi har vurdert smittesituasjonen i kommunen og ser nå behovet for å skjerpe smitteverntilakene. Nasjonalt forventes en utvikling av en tredje bølge, slik vi har sett i andre land. Det er en større sannsynlighet for dette i Oslos bo- og arbeidsområde.

Fra og med mandag 11. januar til og med fredag 22. januar går barneskolene i Asker kommune over til rødt smittevernnivå. Det betyr at vi setter inn tiltak for å øke avstanden mellom elever og mellom ansatte på skolene. Elever og ansatte skal ha et begrenset antall nærkontakter. 

Smittetrykket er lavere i barnehagene og kriseledelsen vurderer at det er tilstrekkelig å fortsette driften på gult tiltaksnivå, med enkelte forsterkede tiltak som rettes særlig mot ansatte. Kommunen følger situasjonen tett og endrer ved behov

Slik blir skolehverdagen på rødt tiltaksnivå

  • Elevene organiseres i mindre kohorter. 15 elever per gruppe på småskolen, 20 elever per gruppe på mellomtrinnet. Mindre variasjoner er mulig for praktiske formål.
  • Hver ansatt følger sin kohort, men kan bistå i andre ved behov. Faglærere i spesialiserte fag kan møte flere kohorter, her vil smittevernet være i særlig fokus.
  • Kohortene har faste klasserom og definerte lekeområder ute. 
  • Kohortene kan bytte sammensetning ukentlig etter en helg.
  • Skolene vil organisere oppmøte og eventuelle venteområder på skoler der elevene skal følges inn av en voksen.
  • Foreldre blir ikke med inn på skolen uten avtale.
  • Elevene deler ikke utstyr eller mat og drikke.
  • Vi oppfordrer de foreldre som kan, om å kjøre barna til skolen hvis de ikke kan gå selv. Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.

Elevene på småtrinnet vil få et fysisk tilbud hver dag, tilnærmet normalt. Mellomtrinnet skal ha så mye fysisk tilstedeværelse som mulig. Elever på mellomtrinnet som trenger det, vil få tilbud om å være fysisk på skolen. Ta kontakt med skolen om dette.

Skolene vil informere nærmere om den lokale organiseringen. 

SFO-tilbudet

Fra mandag 11. januar skal også SFO- tilbudet følge rødt smittevernnivå. Erfaringen fra i vår er at det er krevende personalmessig å holde kohorter adskilt i SFO- tiden. Skolene vil sende ut en undersøkelse der foreldre melder fra til SFO om behovet for sine barn.

Vi oppfordrer foreldre som har mulighet, til å begrense bruken av SFO om morgenen og på slutten av dagen. På den måten frigjøres personalet til å opprettholde et godt tilbud til mindre grupper i kjernetiden på SFO.

Vi serverer ikke mat i SFO fra mandag og i de to ukene rødt nivå er innført. Barna må ha med egen mat til SFO- tiden.

Trafikklysmodellen

Les mer om Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell og veiledere for skoler og barnehager her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage

Les mer om smitteverntiltak, testing og annen nyttig informasjon for barnehager og under koronapandemien 

Hold deg hjemme hvis du er syk. Test deg om du har symptomer. Les mer om timebestilling og testing her

Har du spørsmål? Ta kontakt med din skole.

Vennlig hilsen

kommuneoverlege Meera Grepp og direktør for oppvekst Kai Erik Lund