7. februar: Informasjon til elever, ansatte og familier ved Sætre ungdomsskole

Her følger viktig informasjon til alle elever, ansatte og familier som er satt i/ settes i karantene av kommuneoverlegen i Asker. Les dette nøye.

Britisk variant

Det er påvist britisk variant av koronaviruset på 10. trinn ved Sætre ungdomsskole hos de som tidligere i uken fikk påvist positiv covid-19-test.

De som tidligere denne uken er satt i karantene skal fortsatt være i karantene.

I samråd med Folkehelseinstituttet har kommuneoverlegen besluttet at nærkontakter til nærkontakter også skal i karantene.

Ditt barn, din familie eller du som ansatt er definert som nærkontakt/ nærkontakt av nærkontakt, og er derfor satt i karantene av kommuneoverlegen.

I meldingen du har fått står det hvor lenge ansatte, elever og familier skal være i karantene.

Ansatte og elever kan komme tilbake til skolen dagen etter at de er ferdig med karantenen.

Smitte og karantene

Karantenen gjelder alle elever, ansatte og familiemedlemmer som har vært i kontakt med en person som er smittet av Covid-19 (britisk variant) og dennes nærkontakter.

Man blir satt i karantene for å begrense videre smitte.

  • Det er viktig at alle overholder karantenen.
  • Det er også svært viktig at alle i karantene tester seg.

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med. Karantene gjelder også om man blir testet og får negativt svar.

Kontakter til nærkontakter settes i karantene

Når det er påvist britisk variant av koronaviruset, vil også kontakter til nærkontakter settes i karantene. Det betyr at søsken, foreldre og andre kontakter må følge karantenereglene, og IKKE gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kontakter til nærkontakter er kun i karantene inntil nærkontakten tester negativt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som de pleier.

Presisering fra kommuneoverlegen - 8. februar

Vi viser til utsendelse av informasjon søndag kveld om påvist britisk virusvariant ved Sætre ungdomsskole og Folkestad barneskole.

Kommuneoverlegen presiserer følgende om karantene og testing ved smitte med britisk variant på de to skolene:

Nærkontakter til de smittede er satt i karantene og skal teste seg 09.02.21 (de som ikke har testet seg tidligere) eller teste seg på nytt 09.02.21(dersom de har testet seg tidligere).

Husstandsmedlemmer til nærkontakter, er satt i ventekarantene inntil nærkontakten har testet negativt (uavhengig av tidspunktet testen ble tatt).

Ved negativ test 09.02.21 kan både nærkontakt og husstand avslutte karantene

De som er smittet med covid-19 skal fullføre sin isolasjonskarantene.

Her finner dere mer informasjon fra helsenorge.no om karanteneregler

Her finner dere mer informasjon fra helsenorge.no om karanteneregler.

Fjernundervisning

Elevene som er satt i karantene vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. Elevene finner informasjon om læringsaktivitetene på Classroom. Foreldre får informasjon via Vigilo.

Smitteoppsporing i gang

Smittesporingsarbeidet er i gang. Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet. Kommuneoverlegen har tett kontakt med nasjonale helsemyndigheter/ Folkehelseinstituttet.

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe koronatelefonen 66 71 59 99. Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know.

Mulige symptomer på Covid-19

Symptomer på Covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing og timebestilling

Alle nærkontakter (fra og med ungdomsskolealder) til personer som er smittet med Covid-19, bør teste seg.

Alle som er satt i karantene på grunn av britisk variant av koronaviruset bør teste seg.

Det er viktig at elever, foreldre og ansatte følger med, og tar kontakt for å bestille time til testing dersom dere opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen og melder fra om det er behov for at nærkontakter på barneskolene bør testes selv uten symptomer.

Lurer du på om du eller ditt barn kan være smittet med Covid-19? 

Her kan du bestille time digitalt til testing.

Dersom du ikke har BankID, eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon på ulike språk/information in various languages

Local information about Covid-19 in various languages

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk

Ta kontakt med skolen om du har spørsmål.

Les mer på våre koronasider.

Vennlig hilsen,

Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen