7. november: Til foreldre og ansatte på Heggedal skole

Vi ønsker med dette å informere om at elever og ansatte på 4. trinn på Heggedal skole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra 7. november og til og med lørdag 14. november.
En elev på trinnet har testet positivt for Covid-19.

Eleven har ikke hatt kontakt med andre elever eller ansatte på skolen enn dem som hører til trinnet. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som normalt.

Her finner dere mer informasjon om karantenereglene.

Smitteoppsporing i gang

I samarbeid med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet, er skolen i gang med å gi informasjon til nærkontakter. Skolen har tett samarbeid med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på Covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19? Her kan dere bestille time til testing digitalt. Dersom dere ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan dere ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider.

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon om Covid-19 på andre språk finner dere her.

Video om karantene og hjemmeisolasjon på andre språk er tilgjengelig her. 

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen

Karantene