9. desember Til foreldre og ansatte på Midtbygda skole

Vi ønsker med dette å informere om at elever i 7 A på Midtbygda skole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra onsdag 9.12.2020 og til og med fredag 18.12.2020.

En elev på trinnet har testet positivt for Covid-19.

Eleven har ikke hatt kontakt med andre elever eller ansatte på skolen enn dem som hører til trinnet. Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som normalt, men skolen velger også at 7C får hjemmeundervisning i denne perioden.

Klasse 7 C er ikke i karantene, men de vil få hjemmeundervisning i det samme tidsrommet. De skal derfor ikke møte på skolen torsdag 10. desember 2020 til og med fredag 18. desember 2020. Vi kommer nærmere tilbake til hvordan mandag 21. desember og tirsdag 22. desember blir når det gjelder undervisning.

Klasse 7B, som har forlenget karantene til torsdag 17. desember, får hjemmeundervisning fredag 18. desember.

Elever i klasse 7A som ikke har fått direkte beskjed om karantenesetting får hjemmeundervisning frem til og med fredag 18. desember.

Her finner dere nasjonal informasjon om karantene.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen, smittesporingsteamet og skolen er i gang med å kartlegge og gi informasjon til nærkontakter. Skolen har tett samarbeid med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?

Her kan dere bestille time digitalt til testing. Dersom dere ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan dere ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Les mer om testing og timebestilling på kommunens nettsider.

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Informasjon på ulike språk

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen

AvstandFHI5.png