Foreldre til enkelte elever fra 10. trinn på Landøya ungdomsskole

Vi ønsker med dette å informere om at enkelte elever, blant dem din sønn/datter, og to ansatte fra 10. trinn på Landøya ungdomsskole settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker. Karantenen gjelder fra 25. oktober og til og med søndag 1. november

Påvist smitte og karantene

En elev på trinnet har testet positivt for Covid-19. Denne eleven var på skolen frem til 22. oktober. For å begrense smitte, har kommuneoverlegen i Asker besluttet at enkelte elever og ansatte som har hatt nærkontakt, er pålagt karantene.

For berørte elever og ansatte ved Landøya ungdomsskole gjelder karantenen frem til og med søndag 1. november. De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med. Elever og ansatte kan møte på skolen igjen mandag 2. november. Karantenen gjelder også om man blir testet og får negativt svar.

Kontakter til nærkontakter er ikke i karantene. Søsken, foreldre og andre kontakter til de berørte elevene, kan altså gjennomføre sine daglige aktiviteter som normalt.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som de pleier.

Smitteoppsporing i gang

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet er i gang med å kontakte de berørte foreldrene og ansatte for å gi nødvendig informasjon. De vil ringe til hver enkelt, men dette kan ta noe tid. Alle som skal ha karantene vil bli kontaktet av smittesporingsteamet. Det er ikke nødvendig å kontakte eller ringe tilbake dem.

Det er totalt 23 personer som settes i karantene, 21 elever og to ansatte.

Skolen har tett kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Fjernundervisning

De berørte elevene vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. Elevene får informasjon om læringsaktivitetene gjennom Classroom. Foreldrene får informasjon via Vigilo.

Følg med på informasjonen fra skolen.

Mulige symptomer på Covid-19

Det er viktig at elever/foreldre og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Testing og timebestilling

Lurer dere på om dere kan være smittet med Covid-19?  

Dersom du ikke har BankID eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.30 mandag til fredag, og kl. 09.00-15.00 i helger.

Husk at ingen skal møte på skolen når de er syke.

Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef for grunnskole Terje Larsen

illustrasjonsbilde