Til alle foresatte i askerbarnehagene

Velkommen til nytt barnehageår. Vi ønsker at alle barn, foresatte og ansatte får en trygg og god start på høsten. I tråd med råd fra nasjonale myndigheter viderefører askerbarnehagene smitteverntiltakene i trafikklysmodellen på gult nivå.

Koronapandemien setter fortsatt begrensninger for hvordan vi drifter barnhagene våre. Selv om smittetallene i Asker er lave, er likevel ikke alt som normalt. Vi følger til enhver tid nasjonale føringer, samarbeider tett med kommuneoverlegen og tilpasser hverdagen vår deretter.  

Regjeringen har kategorisert koranapandemien i en trafikklysmodell for skoler og barnehager i tre ulike nivå; rødt, gult og grønt. I tråd med råd fra nasjonale myndigheter viderefører askerbarnehagene smitteverntiltakene på gult nivå denne høsten.

Her finner du Utdanningsdirektoratets oppdaterte veiledere for barnehagene.

Noen av våre viktigste smitteverntiltak for barnehagene denne høsten er:

  • Ingen syke skal møte i barnehagen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Økt bruk av utetid
  • Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter
  • Foresatte må holde 1 meters avstand mellom ansatte og andre foresatt
  • Begrenset bruk av offentlig transport til og fra barnehagen
  • Barna skal ikke dele mat og drikke
  • Barna spiser i sine kohorter
  • Dele lekeplassen i soner

Åpningstid

Alle kommunale barnehager har ordinær åpningstid. 

Levering og henting

Foresatte kan følge barna inn i barnehagen. Følg med på lokale tilpasninger som hindrer trengsel i garderoben i din barnehage.

Barnehagetilvenning

Barnet og foresatte må forholde seg til den kohorten barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Dette avtales med den enkelte barnehage.

Måltid

Alle barn må ha med matpakke for hele dagen. Det blir ikke servert mat i de kommunale barnehagene inntil videre. Private barnehager bestemmer selv om de skal ha matservering. Barna skal ikke dele mat og drikke.

Sykdom og smittevern

Alle ansatte og barn med nyoppståtte luftveissymptomer skal holde seg hjemme. Når man er feberfri og allmenntilstanden er god, kan barn og ansatte komme tilbake til barnehagen.

Barn og ansatte kan komme tilbake til barnehagen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner, som litt hoste eller snørr. Dette gjelder også etter en negativ koronatest.

Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har andre symptomer på luftveisinfeksjon, feber og ellers er friskt.

Ansatte og barn med typiske symptomer på kjent pollenallergi som f.eks. rennende nese samt rennende eller kløende øyne, kan møte i barnehagen og skolen som vanlig.

Informasjon om hvem som skal holdes hjemme fra Utdanningsdirektoratet.

Om luftveissymptomer oppstår i barnehagen skal barna hentes så raskt det lar seg gjøre. Barn skal holdes hjemme inntil tilstanden er avklart og være hjemme til allmenntilstanden er god.

Smitte og testing

Ønsker du å teste deg eller en i din husstand, ta kontakt med vår koronatelefon på telefon: 66 71 59 99. Her kan du lese mer om koronatelefonen og testing. 

Renhold

Barnehagene skal ha forsterket renhold. Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte.

Redusert kontakthyppighet mellom personer

Barnehagene skal fortsette å organisere barnegruppene i kohorter. Hele avdelinger regnes som en kohort, men samtidig ha flere tiltak for å redusere kontakt og tilstrebe avstand mellom ansatte og barna.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende av Folkehelseinstituttet. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at dere både setter dere inn i hvilke regler som gjelder i det landet dere reiser til, og hvilke regler som gjelder når dere kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

Oppdaterte råd Folkehelseinstituttets nettsider.

Risikogrupper

Regjeringen har følgende liste over risikogrupper. Personer i disse gruppene må avklare med sin lege om de kan komme i barnehagen.

Norsk barnelegeforening mener at de fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole.

Alle våre smitteverntiltak under koronapandemien er utarbeidet i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med kommuneoverlegen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med din barnehage.

Vi ønsker dere et godt barnehageår.

Vennlig hilsen
direktør for oppvekst
Kai Erik Lund