Informasjon til elever og ansatte som settes i karantene

Kort fortalt

Det er påvist smitte på din skole, og kommuneoverlegen går ut fra at dette er mutert variant av Covid-19.

Du som elev eller ansatt er definert som nærkontakt, og er derfor satt i karantene av kommuneoverlegen.

Tidsperiode for karantenen og dato for å kunne teste seg ut av karantene har du mottatt i melding med lenke til denne siden.

Alle som er satt i karantene, bør teste seg. Testing anbefales ved oppstart av karantene og igjen minst 7 døgn etter siste smittekontakt.

VIKTIG: Husstandsmedlemmer til nærkontakter bes også om å være i karantene inntil nærkontakt har testet negativ.

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe koronatelefonen: 66 71 59 99.

Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know: 66 71 59 99. 

Karantene

Karantenen gjelder alle elever og ansatte som har vært i nærkontakt med en Covid-19-smittet person. Alle nærkontakter skal i karantene. Karantenen varer i 10 døgn etter siste smittekontakt, men kan forkortes dersom nærkontakten tester negativt på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smittekontakt.

Ansatte og elever er satt i karantene for å begrense videre smitte. Det er viktig at alle overholder karantenen..

De som er i karantene skal ikke være sammen med andre enn dem de bor sammen med.

Testing

Alle nærkontakter bør testes. Testing bør gjøres ved oppstart av karantene og på dag 7 etter siste smittekontakt.

  • Her kan du bestille time digitalt til testing.
    Dersom du ikke har BankID, eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08.30-15.15 alle dager.

Mulige symptomer på Covid-19

Symptomer på Covid-19 kan være hoste, feber, tungpusthet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Magesmerter kan også forekomme. Særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Oppstår disse symptomer bør du bestille time til testing.

Fjernundervisning

Elevene vil få fjernundervisning i perioden de er hjemme. Elevene får informasjon om læringsaktivitetene gjennom skolen.

Følg med på informasjonen fra skolen.

Flere språk / other languages

Her finner du informasjon om Covid-19 på flere språk /
Information on coronavirus in various languages

Vennlig hilsen,
Kommuneoverlege Meera Grepp