Til alle foresatte i askerbarnehagene

På grunn av økt smittetrykk i Asker, har kriseledelsen søndag 14. mars besluttet å innføre forsterket gult tiltaksnivå for barnehagene i Asker.

Vi har vurdert smittesituasjonen i kommunen og ser nå behovet for å skjerpe smitteverntilakene. Det innebærer at alle barnehagene i Asker fortsetter på gult tiltaksnivå, men innfører følgende skjerpede tiltak:

  • Kohorter kan ikke samarbeide
  • Én person fra hver familie leverer og henter  
  • Vi anbefaler at foreldre benytter munnbind ved levering og henting der det ikke er mulig å overholde 1 meter avstand.
  • Alle møter blir digitale, også foreldresamtaler og foreldremøter
  • Pauser avvikles innenfor egen kohort og ikke i felles pauserom
  • Barnehagene vil ha løpende dialog med foresatte om oppholdstid for det enkelte barn, for å sikre forutsigbar og tilstrekkelig bemanning.

– Tiltaksbyrden skal være minst mulig for barn. Smittetrykket er lavere i barnehagene og kriseledelsen vurderer at det er tilstrekkelig å fortsette driften på gult tiltaksnivå, med enkelte forsterkede tiltak som rettes særlig mot organisering av barnehagehverdagen. Kommunen følger situasjonen tett og endrer ved behov, sier Lars Bjerke.

Dersom du har et sykt barn eller barnet har tegn på luftveissymptomer, må barnet være hjemme. Test deg om du har symptomer. 

Har du spørsmål, ta kontakt med barnehagen din.

Vennlig hilsen

kommuneoverlege Meera Grepp og kommunalsjef barnehage Bodil Moe