Til elever og foresatte ved videregående skoler i Asker

For å begrense smitte blant ungdom, innfører Asker kommune fra og med 31. august 2021 regelmessig testing av elever ved Asker og Nesbru videregående skoler. Det blir forløpende vurdert hvilke skoler og hvor lenge massetesting skal vare.

Asker kommune opplever en stigende smittetrend, særlig blant barn og unge. For å begrense smitten blant ungdom, har kommunen delt ut selvtester (SARS-CoV-2 antigen selvtest) til alle videregående skoler i kommunen.

  • På skoler med høy smitte skal samtlige elever gjennomføre selvtesting to ganger i uken. Skolene deler ut testsett til elevene.
  • På skoler med lavere smitte, men der en elev har testet positivt, gjennomfører elevene i samme kohort som den smittede og elever som er definert som nærkontakter, selvtesting.

Det er frivillig å teste seg, men for at dette skal bli effektivt er vi avhengig av at flest mulig deltar. Vi ber derfor alle om å gjennomføre testingen. De som har hatt Covid-19 i løpet av de siste tre månedene, skal ikke delta i testingen.

Vi ber om at alle elever begrenser antall nærkontakter og holder én meter avstand i det offentlige rom, også de som er fullvaksinerte. Bruk gjerne munnbind når du ikke kan overholde én meter til andre, vask hender, hold deg hjemme og test deg om du er syk.

Informasjon og film om hvordan du utfører en selvtest.

Vennlig hilsen,

Smittevernoverlege

Kjell D. Sørli